Leiden University logo.

nl en

900 jaar Norbertijnen

Naar aanleiding van het 900-jarig bestaan van de Norbertijnen is er vooreerst een grote tentoonstelling "Als de bliksem. 900 jaar Norbertijnen" van 4 mei tot en met 1 augustus in de abdij van Park in Leuven. Daarnaast biedt Jos Bielen, cantor van de abdij van Averbode, een boeiende tocht aan doorheen de traditie van het premonstratenzer gregoriaans in de vorm van een vijfdelige docu-serie.

Voor meer informatie:

Tentoonstelling

Docu-serie

This website uses cookies.