Leiden University logo.

nl en

Dr. H. Enno van Gelder lecture and research grant 2021

Met de H.E. van Gelder Onderzoeksbeurs wordt beoogd interdisciplinair onderzoek naar munten, bankbiljetten en penningen van een impuls te voorzien. De beurs heeft een waarde van € 10.000 en stelt de onderzoeker (m/v) in de gelegenheid een publicatie voor te bereiden en aan de hand daarvan vervolgonderzoek vorm te geven. Daarnaast zal de onderzoeker de onderzoeksresultaten in het najaar presenteren tijdens de jaarlijkse Van Gelderlezing.

Geïnteresseerden dienen een onderzoeksvoorstel en CV te richten aan de secretaris van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde (info@koninklijkgenootschap.nl), en dit voor 31 januari 2021. Op dit emailadres kan men ook terecht voor verdere informatie. 

This website uses cookies.