Leiden University logo.

nl en

Seminar 2: Dievenland: De spelregels van een publieksboek

  • Janna Coomans (Universiteit Utrecht)
Date
Wednesday 7 December 2022
Time
Address
Online

Het bredere thema van de bijeenkomst is: hoe kan je op basis van middeleeuwse bronnen een publieksboek schrijven, en in hoeverre verschilt zo’n werk van een academische studie? We zullen een eerste concept van een boekproject bespreken dat gaat over de onderkant van de samenleving in de late middeleeuwen aan de hand van bekentenissen van rondreizende dieven. De basis vormen twee registers met verhoren, opgetekend door de stadsoverheden in Deventer en Kampen, van 93 mannen en 4 vrouwen die samen meer dan 1500 diefstallen pleegden. Zo krijgen we niet alleen inzicht in wat er ontvreemd werd en van wie, waar, en hoe, maar vooral hoe deze mensen al reizend, werkend, en stelend probeerden te overleven.

Seminarreeks

This website uses cookies.