Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leiden Legal Technologies Certificate

Diplomering

Na een succesvolle afronding van het volledige onderwijsprogramma ontvangt de kandidaat een certificaat voor succesvolle deelname aan de opleiding. Het certificaat wordt uitgegeven door Universiteit Leiden.

Eindkwalificaties

Na het voltooien van de opleiding:

  • Heeft u kennis van de belangrijkste wettelijke vereisten en best practices die ten grondslag liggen aan verschillende juridische processen;
  • Heeft u inzicht in de technologieën en algoritmes die van belang kunnen zijn voor deze juridische processen, inclusief hun werking, sterktes en zwaktes en onderlinge verhouding;
  • Bent u in staat om deze technologieën en algoritmes te valideren, waarbij u zich bewust bent van transparantie, juridische verdedigbaarheid en reproduceerbaarheid;
  • Heeft u strategisch inzicht verkregen in de wijze waarop de technologieën kunnen worden opgenomen in de behandelde juridische processen, waarbij u rekening houdt met organisatorische, ethische en maatschappelijke eisen;
  • Bent u in staat het aldus verkregen juridische, technische en strategische inzicht op vindingrijke wijze toe te passen en hierover te adviseren aan verschillende organisaties, waaronder het bedrijf waar u werkzaam bent;
  • Heeft u uw netwerk verbreed en uitgebreid;
  • Vervult u dankzij uw multidisciplinaire kennis een brugfunctie in werkgerelateerde discussies met collega’s, leidinggevenden en onderzoekers
Deze website maakt gebruik van cookies.