Logo Universiteit Leiden.

nl en

Cursus 4: Desinformatie, Smart Contracts en Contract Analyse

In deze cursus gaan we in op de algoritmes en technieken die ten grondslag (kunnen) liggen aan desinformatie, smart contracts en contract analyse. Er wordt gekeken naar het gebruik van algoritmes in overeenkomsten en beleidsdocumenten, zodat een grootschalige review van documenten sneller en met minder middelen uitgevoerd kan worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan blockchain toepassingen, waaronder smart contracts en registers op de blockchain.

Wat zijn de sterke en de zwakke punten van die technologie? Hoe kun je het gebruik van techniek transparant en juridische verdedigbaar maken? Hoe ga je om met beroepsmogelijkheden? Wat zijn de organisatorische, ethische en maatschappelijke aspecten waar je rekening mee moet houden bij de invoering van deze vormen van juridische technologie?

We kijken tijdens deze cursus naar zowel de data science elementen als ook belangrijke juridische, ethische en organisatorische elementen. Kijk hieronder voor de belangrijkste concepten en/of vragen, die per element aanbod komen – met oog voor de professionele ervaring van onze cursisten.

-    Rules-based artificial intelligence,
-    Expert systemen,
-    Logical inferencing,
-    Tekst generatie,
-    Tekst-analyse middels tekst-mining,
-    Supervised en unsupervised machine learning,
-    Blockchain en smart contracts.

-    Hoe ziet het proces van het maken van een juridische overeenkomst of notariële akte eruit?
-    Hoe worden documenten in bijvoorbeeld een data-room op detail niveau geanalyseerd?
-    Hoe stel je een (virtuele) data room samen?
-    Hoe kun je grote hoeveelheden jurisprudentie of juridische literatuur automatisch analyseren?
-    Hoe werken notariële of overheidsregisters?
-    Hoe kun je contracten achter financiële transacties automatiseren?

-    Hoe kan de kwaliteit van de besproken automatisch technieken op een wetenschappelijke wijze gevalideerd wordt?
-    Hoe kan transparantie en onderbouwing van de besproken automatisch technieken verkregen worden?
-    Hoe kan digitale uitsluiting van bepaalde groepen voorkomen worden?
-    Hoe kan vooringenomenheid van algoritmes gemeten en voorkomen worden?

-    Verander management
-    Cyber security (veilige opslag en veilige verbindingen)
-    Digitale verificatie identiteit en autorisatie

Deze website maakt gebruik van cookies.