Logo Universiteit Leiden.

nl en

Cursus 3: Wet open overheid - Ondersteuning met juridische technologie

Voor alle Woo-verzoeken, audits, parlementaire enquêtes en raads-enquêtes alsmede verzoeken van toezichthouders geldt: hoe kan overzicht worden gehouden in (ongestructureerde) data? In de publieke en private sector hebben we te maken met verschillende soorten verzoeken, maar toezicht is voor beide van belang.

Deze cursus borduurt voort op de cursus: Open Overheid & Legal Fact-Finding waar de nadruk vooral lag op slim zoeken. Deze cursus benadert het omgaan met grote hoeveelheden informatie meer als een verzamel, sorteer- en rapportage probleem waarbij rekening gehouden dient te worden met diverse juridische eisen, zoals proportionaliteit, subsidiariteit, privacy-aspecten en data protection.

De volgende technieken komen aan bod: forensische vastlegging, dedupliceringstechnieken, advanced concepts in information retrieval & text-mining, advanced concepts in information extraction, community detection en aanverwante visualisatie technieken.

We kijken tijdens deze cursus naar zowel de data science elementen als ook belangrijke juridische, ethische en organisatorische elementen. Kijk hieronder voor de belangrijkste concepten en/of vragen, die per element aanbod komen – met oog voor de professionele ervaring van onze cursisten.

-    Forensische vastlegging,
-    De-dupliceringstechnieken,
-    Advanced concepts in information retrieval & text-mining,
-    Advanced concepts in information extraction,
-    Community detection en aanverwante visualisatie technieken

-    Hoe ziet het proces van het beantwoorden van een informatie verzoek eruit?
-    Hoe zou men met behulp van een technologie:

  • een Woo-verzoek kunnen beantwoorden?
  • een intern onderzoek kunnen uitvoeren?
  • een informatie verzoek van een externe toezichthouder kunnen beantwoorden?

-    Hoe kan de kwaliteit van de besproken automatische technieken op een
-    wetenschappelijke wijze gevalideerd wordt?
-    Hoe kan transparantie en onderbouwing van de besproken automatische technieken
-    verkregen worden?
-    Hoe kan digitale uitsluiting van bepaalde groepen voorkomen worden?
-    Hoe kan vooringenomenheid van algoritmes gemeten en voorkomen worden?

-    Verandermanagement
-    Samenwerking tussen IT, Legal & Compliance
-    Digitale volwassenheid van de organisatie

Deze website maakt gebruik van cookies.