Logo Universiteit Leiden.

nl en

Cursus 2: Wet Open Overheid

WOB-verzoeken, audits, parlementaire- en raads-enquêtes en verzoeken van toezichthouders: hoe kan overzicht worden gehouden in (ongestructureerde) data? In de publieke en private sector hebben we te maken met verschillende soorten verzoeken, maar toezicht is voor beide van belang. Hoe beantwoord je als overheid op grote schaal informatieverzoeken van burgers? Hoe voorzie je als bedrijf de toezichthouder van adequate informatie over witwassen, financiële producten of milieurechtelijke vraagstukken? Hoe verzamel je bewijs in het digitale tijdperk? Is bewijsbeslag van bestanden op de cloud mogelijk? Hoe ga je aan de gestelde termijnen voldoen? Hoe garandeer je volledigheid? Zijn er patronen te ontdekken in bewijsstukken?

Hoe werken dit soort algoritmes en welke technieken liggen er aan ten grondslag? Wat zijn de sterke en de zwakke punten van die technologie? Hoe kun je het gebruik van techniek transparant en juridisch verdedigbaar maken? Wat zijn de organisatorische, ethische en maatschappelijke aspecten waar je rekening mee moet houden bij de invoering van deze vormen van juridische technologie?

In deze cursus geven we antwoord op bovenstaande vragen. De volgende technieken komen bod: forensische vastlegging, de-dupliceringstechnieken, advanced concepts in information retrieval & textmining, advanced concepts in information extraction, community detection en aanverwante visualisatie technieken.

Deze cursus borduurt voort op de cursus: Legal Fact-Finding. Waar bij de cursus Legal Fact-Finding de nadruk vooral ligt op slim zoeken, benadert deze cursus het omgaan met grote hoeveelheden informatie meer als een verzamel, sorteer- en rapportage probleem waarbij rekening gehouden dient te worden met diverse juridische eisen zoals proportionaliteit, subsidiariteit en privacy-aspecten.

Deze website maakt gebruik van cookies.