Logo Universiteit Leiden.

nl en

Cursus 2: Wet open overheid - Legal fact finding

Voor alle Woo-verzoeken, audits, parlementaire enquêtes en raads-enquêtes alsmede verzoeken van toezichthouders geldt: hoe kan overzicht worden gehouden in (ongestructureerde) data? In de publieke en private sector hebben we te maken met verschillende soorten verzoeken, maar toezicht is voor beide van belang.

Er zijn heel veel vragen. Hoe beantwoord je als overheid op grote schaal informatieverzoeken van burgers? Hoe voorzie je als bedrijf de toezichthouder van adequate informatie over witwassen, financiële producten of milieurechtelijke vraagstukken? Hoe verzamel je bewijs in het digitale tijdperk? Is bewijsbeslag van bestanden op de cloud mogelijk? Hoe ga je aan de gestelde termijnen voldoen? Hoe garandeer je volledigheid? Zijn er patronen te ontdekken in bewijsstukken?

De technieken die besproken worden bestaan uit basis Data Science technieken (Data Mining op gestructureerde informatie), information retrieval, basis Text-Mining, zoeken met behulp van Machine Learning, en evaluatietechnieken als Precision & Recall.

We kijken tijdens deze cursus naar zowel de data science elementen als ook belangrijke juridische, ethische en organisatorische elementen. Kijk hieronder voor de belangrijkste concepten en/of vragen, die per element aanbod komen – met oog voor de professionele ervaring van onze cursisten.

-    Data Science (Data Mining op gestructureerde informatie), 
-    Basisstatistiek, 
-    Information retrieval, 
-    Basis text-mining (Named Entity Recognition), 
-    Zoeken met behulp van Machine Learning,
-    Evaluatietechnieken als Precision & Recall.

-    Wat is juridisch zoeken en waar verschilt dit van andere zoekprocessen? 
-    Wat zijn de specifieke eisen aan: 

  • Jurisprudentie-onderzoek
  • Juridisch feitenonderzoek
  • Kwantitatieve analyse van juridische uitspraken

-    Wat is het belang van transparantie in een digitaliserende wereld?
-    Hoe kan de kwaliteit van de besproken automatische technieken op een wetenschappelijke wijze worden gevalideerd?
-    Hoe kan transparantie en onderbouwing van de besproken automatische technieken worden verkregen?
-    Hoe kan digitale uitsluiting van bepaalde groepen worden voorkomen?
-    Hoe kan vooringenomenheid van algoritmes worden gemeten en voorkomen?

-    Verandermanagement
-    Digitale vaardigheden
-    Communicatie en media
-    Sociale media
-    Leiderschap en management

Deze website maakt gebruik van cookies.