Logo Universiteit Leiden.

nl en

Cursus 1: Digitalisering en de Rechtsstaat

In deze cursus geven we antwoord op onderstaande vragen;

  • Hoe werkt AI en welke technieken liggen aan AI ten grondslag?
  • Wat zijn de sterke en de zwakke punten van AI? De mogelijkheden en onmogelijkheden?
  • Wat is de invloed van AI-gebruik op de verhoudingen binnen het Openbaar Bestuur?
  • Wat zijn de gevolgen van bestuurlijk AI-ondersteuning voor wetgeving en rechtspraak?
  • Hoe verandert AI het functioneren van de democratische rechtsstaat?
  • Hoe verandert AI de verhouding tussen het openbaar bestuur en private partijen (oa 'Big Tech')? 
  • Hoe kun je publieke waarden, zoals transparantie, juridische verdedigbaarheid en soevereiniteit, bij AI-gebruik borgen?
  • Wat zijn de organisatorische, ethische en maatschappelijke aspecten waar je rekening mee dient te houden bij de invoering van deze vormen van juridische technologie?
  • Hoe kun je bij de invoering van AI rekening houden met eisen als gebruikersgemak, nut en betrokkenheid bij het digitaal inrichten van juridische processen?
Deze website maakt gebruik van cookies.