Logo Universiteit Leiden.

nl en

Cursus 1: Geautomatiseerde Juridische Beslissingsprocessen

In deze cursus geven we antwoord op onderstaande vragen;

  • Wordt de digitale rechtbank de vervanger van de fysieke rechtbank?
  • Kunnen overheidsinstanties (online) bezwaren afhandelen of vergoedingen en toeslagen toewijzen met behulp van algoritmes? − Kan de computer adviseren over de hoogte van een ontslagvergoeding?
  • Hoe werken dit soort algoritmes en welke technieken liggen hier aan ten grondslag?
  • Wat zijn de sterke en de zwakke punten van die technologie?
  • Hoe kun je het gebruik van techniek transparant en juridisch verdedigbaar maken?
  • Hoe ga je om met beroepsmogelijkheden?
  • Wat zijn de organisatorische, ethische en maatschappelijke aspecten waar je rekening mee dient te houden bij de invoering van deze vormen van juridische technologie?
  • Hoe kun je rekening houden met moderne eisen als gebruikersgemak, nut en betrokkenheid bij het digitaal inrichten van juridische processen?

De technieken die behandeld worden bestaan vooral uit traditionele, regel- en logica- gebaseerde methodieken uit de wereld van de artificial intelligence.

Deze website maakt gebruik van cookies.