Logo Universiteit Leiden.

nl en

Cursus 1: Digitalisering en de Democratische Rechtsstaat

De eerste cursus van het Legal Technologies Program gaat op een brede manier in op de opmars van de digitalisering in onze maatschappij en in rechtsstaat. Hierbij wordt integraal gekeken naar zowel de technieken achter nieuwe AI technologieën als naar de juridische, ethische en organisatorische aspecten waar juridisch professionals mee te maken krijgen tijdens de werkzaamheden.

Hoe verandert nieuwe technologie het functioneren van de democratische rechtsstaat? Hoe verandert de verhouding tussen het openbaar bestuur en private partijen (o.a. 'Big Tech')? Hoe kun je publieke waarden, zoals transparantie, juridische verdedigbaarheid en soevereiniteit, bij het gebruik van nieuwe technologie borgen? Hoe kun je bij de invoering van nieuwe technologie rekening houden met eisen als gebruikersgemak, nut en betrokkenheid bij het digitaal inrichten van juridische processen?

Hieronder vind je de belangrijkste concepten en/of vragen, die per element aan bod komen. 

-    Klassieke-, niet monotone- en argumentatie logica,
-    Rule-based Artificial Intelligence,
-    Expert systemen,
-    Logical inferencing,
-    Case-based reasoning, en technisch organisatorische ondersteuning voor online activiteiten zoals:
-    Intelligente workflow,
-    Digitale verificatie en handtekeningen,
-    Archiveren en toegankelijk maken beslissingen en kennisdeling,
-    Veilige data opslag en verbindingen,
-    En aspecten van legal design & legal operations.

-    Hoe ziet een juridisch beslissingsproces eruit?
-    Hoe ziet het proces van bezwaar, dispuut resolutie of een beroep eruit?
-    Hoe kun je middels principes uit de wereld van het Legal Design rekening houden met gebruikersgemak, nut en
      betrokkenheid bij het implementeren van dit soort processen?
-    Hoe zou men met behulp van een algoritme:

  • Juridische beslissingen kunnen nemen?
  • Bezwaren-, disputen- of beroepsprocessen kunnen afhandelen?
  • Kunnen rechtspreken?

-    Hoe kan de kwaliteit van de besproken automatische technieken op een wetenschappelijke wijze gevalideerd worden?
-    Hoe kan transparantie en onderbouwing van de besproken automatische technieken verkregen worden?
-    Hoe kan digitale uitsluiting van bepaalde groepen voorkomen worden?
-    Hoe kan vooringenomenheid van algoritmes gemeten en voorkomen worden?
-    Wat betekent digitalisering voor de borging van democratische en rechtsstatelijke waarden?
 

-    Privacy aspecten van online werken
-    Cyber security (veilige opslag en veilige verbindingen)
-    Digitale verificatie identiteit en autorisatie
-    Slimme workflow
-    Het archiveren en toegankelijk maken van de inhoud van (online) zittingen
-    Gebruikersvriendelijk en effectief ontwerpen van juridische processen

Deze website maakt gebruik van cookies.