Logo Universiteit Leiden.

nl en

Academische Vaardigheden

De sectie Nederlands van het Academisch Talencentrum biedt verschillende mogelijkheden aan om academische vaardigheden in het Nederlands te leren. Deze cursussen zijn bedoeld voor BA en MA studenten. Ook kunnen wij PhD studenten en medewerkers ondersteunen bij het academisch schrijven.

Voor studenten

In deze cursus wordt onder andere aandacht besteed aan het formuleren van een vraagstelling, de structuur, academische schrijfstijl en plagiaat.

In overleg met het Academisch Talencentrum is het ook mogelijk om een deel van bovenstaande cursus te volgen, dus alleen schrijfvaardigheid of alleen presenteren). Hiervoor dient u contact op te nemen met talencentrum@hum.leidenuniv.nl

Voor opleidingen

Tevens is het mogelijk de schriftelijke vaardigheden nauwer te laten aansluiten bij een specifiek BA of MA-programma. Deze trainingen op maat worden in overleg met de opleiding samengesteld. Zo verzorgen wij reeds trainingen Academische Vaardigheden bij het Honours College en bij de Faculteit W&N. Ook hierbij is het mogelijk de cursus samen te stellen uit schriftelijke en/of mondelinge academische vaardigheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie