Logo Universiteit Leiden.

nl en

Proefopgaven

Om deze taalraadsels op te lossen, hoef je geen talenknobbel te hebben of veel vreemde talen te spreken. Als je logisch nadenkt, kun je deze vragen over de meest vreemde talen of bijzondere schriftsoorten beantwoorden.

Om goed voorbereid aan de Olympiade te beginnen vind je hieronder verschillende proefopgaven (en oplossingen) om alvast te oefenen. Net als op de Olympiadedag zijn er opgaven over het Nederlands, vreemde talen en vreemde schriftsoorten. Wil je nog meer oefenen? Kijk dan naar het boekje Van Sanskriet tot Spijkerschrift dat is uitgegeven ter ere van 10 jaar Taalkundeolympiade in 2010.

Tips

Elke olympiade bestaat uit verschillende soorten vragen, bijvoorbeeld over historische taalkunde, communicatie, taalwetenschap en vreemde schriftsoorten.

Het is handig om ten minste één vraag uit elke categorie te maken en de oplossingen te bespreken.

  • Om te beginnen lees je de vraag en de gegeven woorden/zinnen met vertaling nauwkeurig door. In de formulering van de vraag kunnen aanwijzingen verborgen zitten die je helpen bij het oplossen van het vraagstuk.
  • Probeer vervolgens patronen en verbanden te ontdekken. Kijk goed naar de overeenkomsten in de verschillende zinnen, woorden of schriftfragmenten en hun betekenis.
  • Orden de informatie uit de opgave in tabellen: let op getal, persoon, geslacht, klank/uitspraak, functie in de zin, betekenis, etc. Een dergelijk overzicht kan je vaak helpen om nieuwe verbanden te leggen of om de oorzaak van een bepaald verschijnsel te achterhalen.
  • Benader de zinnen, woorden en schriftfragmenten op verschillende manieren: lees de woorden niet alleen, maar let ook op hun vorm en probeer verschil in uitspraak te ontdekken.
  • Formuleer in je antwoord zo helder mogelijk welke logische gedachtegang je tot de oplossing heeft gevoerd.

Wees niet te snel tevreden: een opgave herbergt vaak meer dan één regelmatige overeenkomst in vorm of betekenis. Ga door met nadenken tot je alle informatie uit de opgave hebt gehaald!

Historische taalkunde

Beschrijvende en Algemene Taalwetenschap

Schrift

Nederlands & Communicatie

Alle opgaven uit "Van Sanskriet tot Spijkerschrift"

Deze website maakt gebruik van cookies.