Logo Universiteit Leiden.

nl en

The Dope Show - Over drugs en drogering

(Lezing 1) Opiumoorlog – De eerste war on drugs

Decennia lang was de handel tussen China en Groot-Brittannië eenrichtingsverkeer. De Britten kochten onder andere porselein en thee, maar omgekeerd hadden de Chinezen nauwelijks interesse in Engels handelswaar. Daar kwam verandering in tegen het einde van de achttiende eeuw. In Bengalen lieten de Britten grote hoeveelheden opium produceren, die zij vervolgens China binnensmokkelden. Ondanks een formeel verbod op opiumschuiven, greep het gebruik van dit verdovingsmiddel snel om zich heen en bleven de winsten stijgen. Toen de Chinese keizer in 1839 poogde de opiumsmokkel aan banden te leggen, brak de beruchte eerste Chinees-Britse Opiumoorlog (1840-1842) uit. De Chinese strijdkrachten bleken niet opgewassen tegen de moderne oorlogsvloot van de Britten en tekenden het vernederende vredesverdrag van Nanking, waarbij China onder meer Hongkong afstond aan de Britten. Hilde De Weerdt zal haar licht werpen op deze donkere bladzijde uit de oorlogsgeschiedenis.

(Lezing 2) Oorlog en drugs als danspartners

In 1971 riep president Richard Nixon de War on Drugs uit, nadat hij een rapport las over de toename van heroïnegebruik onder Amerikaanse soldaten. Tegelijkertijd laat deze term zich ook anders lezen: oorlog onder invloed van drugs. Oorlogvoering en drugs lijken hand in hand te gaan. In de Napoleontische Oorlogen werd aan beide zijdes het consumeren van alcohol aangemoedigd. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog werd morfine gebruikt bij amputaties, maar ook als pijnstiller en tegen buikloop. Tijdens de Eerste Wereldoorlog ging de voorkeur uit naar cocaïne. Destijds kon je bij het warenhuis Harrods een pakketje kopen voor soldaten aan het front, dat morfine, cocaïne en injectienaalden bevatte. In de Tweede Wereldoorlog verschenen amfetamine (speed) en methamfetamine (crystal meth) op het strijdtoneel bij zowel de geallieerden als diens tegenstanders. Maar bij geen andere oorlog is de associatie met drugsgebruik zo sterk als bij de Vietnamoorlog. Tijdens deze lezing zal Toine Pieters de band tussen drugs en oorlogsvoering verder uit de doeken doen.

Sprekers

Lezing 1: Prof.dr. Hilde De Weerdt, hoogleraar Chinese geschiedenis, Universiteit Leiden
Lezing 2: Prof. dr. Toine Pieters, hoogleraar farmaceutische wetenschappen, Universiteit Utrecht

Tijd, plaats en toegang

Maandagavond 5 maart
19:30-21:30 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree

(Lezing 1) Onder invloed van De Quincey - Edgar Allan Poe’s nachtmerrie esthetica in woord en beeld

De Quincey’s Confessions of an Opium Eater (1821) populariseerde niet alleen het drugsthema binnen de Britse letteren maar introduceerde ook een nieuwe esthetiek binnen de door dromen doordrenkte Romantiek. De Quincey introduceerde lezers tot een boven-zintuigelijke waarneming die tegelijkertijd surreëel en toch vlijmscherp was: hyper-subjectief. Voor menig schrijver met een interesse in de expressie van subjectieve waarneming werd De Quincey’s tekst een how-to boek met betrekking tot het realistisch vormgeven onder invloed van van-alles-en-nog-wat. Vooral de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe bouwde verder op De Quincey’s innovatieve stijl. Poe’s beroemde verhalen zijn doorspekt met paranoïde vertellers die via verschillende middelen ronddwaalden door de duisterste kamers van hun eigen ziel. Evert van Leeuwen zal ons meer vertellen over de invloed van drugsgebruik op de Engelse en vooral de Amerikaanse literaire Romantiek.

(Lezing 2) Opium voor de kunst – Van inspiratiepil tot placebo

In zijn promotieonderzoek onderzocht kunsthistoricus Jos ten Berge het verband tussen kunst en drugs. Zoals hun naam al lijkt te impliceren, hebben geestverruimende middelen de reputatie dat zij onze creatieve en kunstzinnige vermogens stimuleren. Maar toen onderzoekers meermaals de proef op de som namen, bleken de uitkomsten verbazingwekkend tegenstrijdig. Sommige onderzoekers concludeerden dat drugs enkel schadelijk zijn voor kunstzinnige uitingen, terwijl anderen precies het tegenovergestelde beweerden. Uiteindelijk blijken verwachtingspatronen van grote invloed. Thomas de Quincey schreef het al in zijn beroemde boek Confessions of an English Opium-Eater: ‘Wanneer een man, die graag spreekt over ossen een opiumeter zou worden, dan is het zeer waarschijnlijk dat hij zal dromen over ossen.’ Tijdens deze lezing zal Jos ten Berge stil staan bij de vraag hoe drugs de kunst beïnvloeden.

Sprekers

(Lezing 1) Dr. Evert Jan van Leeuwen, universitair docent bij LUCAS, Universiteit Leiden
(Lezing 2) Dr. Jos ten Berge, universitair docent, Kunstgeschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam

Tijd, plaats en toegang

Maandagavond 5 maart,
19:30-21:30 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree

(Lezing 1) Stoute plantjes – Medicinale cannabis als modelplant voor onderzoek naar psychotrope drugs als medicijn

Wereldwijd worden psychotrope planten al eeuwen gebruikt als narcotische drug. Wanneer dergelijke drugs verboden of taboe zijn, worden er meestal geen gedetailleerde vragen gesteld over de werkelijke reden van gebruik van die planten in verschillende populaties van gebruikers. Het zou dus kunnen dat er veel medicinaal gebruik is zonder dat onderzoekers dat goed doorhebben. Verboden is simpelweg verboden. Het voorbeeld van opium toont echter de beperktheid van deze houding aan. Daar danken we nu krachtige pijnstillers aan, doordat we therapeutisch gebruik en misbruik van opium van elkaar hebben kunnen scheiden. Cannabis is het meest recente voorbeeld van een plant die in slechts 20 jaar de transitie heeft gemaakt van een groot drugsprobleem, naar bron van broodnodige nieuwe medicijnen. Een interessante vraag is daarom hoeveel andere psychotrope planten mogelijk verborgen medicinale toepassingen hebben. In deze lezing gebruikt Arno Hazekamp het verhaal van medicinale cannabis om dit idee verder te verkennen, van teelt tot klinische studies.

(Lezing 2) Wonderwortel – Het medisch gebruik van iboga bij alcohol en heroïneverslaving

Tabernanthe iboga is een heestersoort die voorkomt in de regenwouden van West-Afrika. De bast van de wortels van deze plant bevat een hallucinogene stof genaamd ibogaïne. Van oudsher wordt de wortelschors gebruikt bij initiatierites in het Afrikaanse Bwiti-geloof. Inname van ibogaïne brengt de gebruiker in een psychedelische trip. Tegenwoordig wordt de stof ook experimenteel gebruikt bij alcoholen heroïneverslaafden, omdat het ontwenningsverschijnselen en psychische afhankelijkheid onderdrukt. Maar volgens deskundigen kleven er ook de nodige risico’s aan het gebruik van iboga. Thomas Knuijver, onderzoeker aan de Radboud Universiteit, zal tijdens deze lezing meer vertellen over dit bijzondere plantaardige psychedelicum.

Sprekers

(Lezing 1) Dr. Arno Hazekamp, biochemicus & cannabis onderzoeker, Hazekamp Herbal Consulting BV.
(Lezing 2) Thomas Knuijver Msc, Verslavingsarts KNMG

Tijd, plaats en toegang

Maandagavond 19 maart,
19:30-21:30 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree

(Lezing 1) High in het dierenrijk

Als maatschappelijk fenomeen is het gebruik van psychoactieve middelen onder mensen bijna universeel. In vrijwel elke cultuur in elk tijdperk van de geschiedenis was het gebruik van een of meerdere geestverruimende middelen prominent aanwezig in de context van de keuken, religie, ritueel, gezondheidszorg, waarzeggerij, feesten en natuurlijk als recreatie. Maar maakt dit drugsgebruik tot een uniek menselijke eigenschap? Integendeel, ook het dierenrijk zit vol fervente drugsgebruikers: van rendieren die zich tegoed doen aan vliegenzwam paddenstoelen tot lama’s die kauwen op cocabladeren. Met emeritus-hoogleraar en gerenommeerd primatoloog Jan van Hooff als gids gaan wij op zoek naar het gebruik van verdovende middelen in het dierenrijk.

(Lezing 2) Het verslaafde brein

Waarom is de ene mens vatbaarder voor verslaving dan de andere? De Utrechtse neurobioloog Heidi Lesscher zoekt antwoord op deze vraag. In de afgelopen decennia is aangetoond dat dieren niet alleen drugs gebruiken, maar in hun gedrag bepaalde kenmerken van verslaving bij mensen vertonen. Onderzoek naar laboratoriummuizen en ratten heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat deze dieren bij herhaaldelijk gebruik een steeds hogere dosis cocaïne of alcohol tot zich nemen. Ook lijken knaagdieren controleverlies over middelengebruik te ontwikkelen. Lesscher kijkt niet alleen naar het gedrag maar onderzoekt ook de neurobiologische en genetische factoren die ten grondslag liggen aan verslavingsgedrag. Tijdens deze lezing vertelt Lesscher ons welke lessen wij kunnen trekken uit het dierenrijk en hoe dit onderzoek nieuwe methodes aandraagt voor de verslavingszorg bij mensen.

Sprekers

(Lezing 1) Prof. dr. Jan van Hooff, emeritus hoogleraar ethologie en socioecologie, Universiteit van Utrecht
(Lezing 2) Dr. Heidi Lesscher, universitair docent neurobiologie van gedrag, Universiteit Utrecht
 

Tijd, plaats en toegang

Maandagavond 26 maart,
19:30-21:30 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree

De cultklassieker Easy Rider (1969) vertelt het verhaal van twee motorrijders (Dennis Hopper en Peter Fonda) die na een geslaagde cocaïnedeal besluiten op hun stalen rossen van de West- naar de Oostkust van de Verenigde Staten te reizen. Deze odyssee door Amerika biedt de toeschouwer niet alleen een panorama van het eindeloos uitgestrekte Amerikaanse landschap maar ook van het Amerika van de jaren zestig. Zo geven zij een hippie een lift naar een woestijncommune, roken ze joints met een alcoholistische advocaat en trippen ze op LSD met twee prostituees tijdens het carnavalsfeest Mardi Gras. Easy Rider dankt zijn cultstatus mede aan de soundtrack van de film met rocknummers van beroemde artiesten, waaronder Steppenwolf, Jimi Hendrix en The Band. Tegelijkertijd raakt deze eerste roadmovie aan een belangrijk Amerikaans thema: the open road, zoals vertolkt in het werk van onder meer Mark Twain, Henry Thoreau, Walt Whitman en Jack Kerouac.

Met een korte inleiding door Norbert Peeters

Tijd, plaats en toegang

Donderdagavond 5 april
21:00-23:30 uur
Het Kijkhuis
Vrouwenkerksteeg 10
2312 WS Leiden
 

Kaartjes kunt u kopen bij het Kijkhuis
Kosten:
€ 9 per kaartje
Kosten Cineville
€ 0 per kaartje