Logo Universiteit Leiden.

nl en

Noord-Korea

De Democratische Volksrepubliek van Korea (Noord-Korea) is allesbehalve wat ze zegt te zijn. Noord-Korea is niet democratisch, het volk heeft er niets te zeggen, het is geen republiek maar een feodale monarchie en zelfs helemaal Koreaans is het niet, het omvat slechts de helft van Korea.
Deze vier colleges gaan in op wat Noord-Korea nu ís, niet wat het ooit was en ook niet wat men denkt dat het zou moeten zijn. Dan blijkt Noord-Korea niet geïsoleerd te zijn, maar juist internationaal economisch heel actief. Zo verdient het een fortuin door het grootste illegale uitzendbureau van de wereld te zijn, verwikkeld in de internationale mensenhandel. Toch onderschat de internationale gemeenschap Noord-Korea graag. We horen de holle retoriek, maar missen nogal eens de boodschap.
De vier colleges gaan over het Huis Kim, Noord-Korea en het buitenland, de internationale slavenbrigades van Noord-Korea, en Noord-Korea als dreiging. We zien hoe het land in elkaar zit, waar het naartoe op weg is, hoe het dat doet en wat dat voor de rest van de wereld betekent.

Deze serie kwam tot stand in samenwerking met Home Academy

Spreker

Prof.dr. Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies, Leiden Institute for Area Studies, Universiteit Leiden

In dit college wordt de heersende Kim-dynastie onder de loep genomen. Het college gaat niet alleen in op de achtergrond en geschiedenis van de verschillende ‘Grote Leiders’. Het laat tevens zien hoe het staatsgestuurde systeem van repressie en onderdrukking gelegitimeerd wordt door de sanctificatie van het Huis Kim, en de gevolgen daarvan voor de gewone Noord-Koreaan.

Tijd, plaats en toegang

Dinsdagavond 3 april 2018
19.30 - 21.15 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.

Door Mark Scott Johnson from Sydney, Australia - IMG_5456, CC BY 2.0

Noord-Korea wordt gezien als een zeer geïsoleerde staat, maar bij nadere inspectie blijkt dat Noord-Korea via wijdvertakte financiële netwerken wereldwijd aanwezig is. In dit college staat de vraag centraal hoe deze netwerken kunnen blijven functioneren ondanks de zware internationale sancties.

Tijd, plaats en toegang

Dinsdagavond 10 april 2018
19.30 - 21.15 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.

By Kristoferb at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Wellicht de belangrijkste bron van harde valuta voor de DPRK wordt door zo’n 150.000 Noord-Koreaanse dwangarbeiders in China, Rusland, Afrika, Europa, en het Midden-Oosten bij elkaar verdiend. Dit college zal bijzondere aandacht besteden aan welke gevolgen dit heeft: voor de DPRK, voor de internationale wereld, en vooral voor de arbeiders zelf.

Tijd, plaats en toegang

Dinsdagavond 17 april 2018
19.30 - 21.15 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.

Noord-Korea wordt te pas en te onpas als dreiging gezien. Maar is dit terecht? In dit college zal deze vraag worden behandeld, waarbij er aandacht zal zijn voor de Noord-Koreaanse kernraketten en mensenrechten. Centraal echter zal de vraag staan of Noord-Korea op een fundamenteler niveau als dreiging gezien kan worden, omdat het een ondanks alles succesvolle andere manier van samenleven vertegenwoordigt.

Tijd, plaats en toegang

Dinsdagavond 24 april 2018
19.30 - 21.15 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.

By José Fernandes Jr. - Flickr: [1], CC BY 2.0

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie