Logo Universiteit Leiden.

nl en

Mens in de machine

Eerlijke en creatieve AI

Op 8 september 2022 opent in Rijksmuseum Boerhaave de nieuwe tijdelijke tentoonstelling BrAInpower. De tentoonstelling gaat over artificial intelligence en laat zien waar AI goed in is, maar ook wat de zwakke kanten zijn. Hoe beïnvloedt AI ons leven nu al? En hoe plukken we daar de vruchten van? Ook de minder alledaagse toepassingen van AI komen aan bod, zoals het gebruik van AI in de geneeskunde, bij creatieve processen en bij de ontwikkeling van ‘slimme’ robots. Gastconservator Bas Haring is uw gids in deze tentoonstelling.

In samenwerking met Rijksmuseum Boerhaave heeft Studium Generale enkele wetenschappers uitgenodigd om te vertellen over hun onderzoek naar kunstmatige intelligentie. In al deze lezingen staat de relatie tussen de mens en kunstmatige intelligentie centraal.

In het nieuws lezen we veel over kunstmatige intelligentie die zelfstandig opereert, op wijzen die voor gewone mensen, maar ook voor wetenschappers, onnavolgbaar zijn. Gelukkig wordt er ook op allerlei manieren gewerkt aan het transparanter, toegankelijker en eerlijker maken van kunstmatige intelligentie. Denk aan het voorkomen van vooroordelen in toepassingen van kunstmatige intelligentie bij de overheid, of de ontwikkeling van een gemeenschappelijke, natuurlijke taal waarin mensen en AI met elkaar kunnen communiceren. Want mensen en AI communiceren niet alleen in programmeertaal, maar ook in creatieve uitingen. Zo leert AI meer over mensen, en leren mensen meer over AI. En hoe meer we écht kunnen samenwerken met AI, hoe meer grenzen we gezamenlijk kunnen verleggen: met robots in de ruimte leren we meer over andere hemellichamen, maar ook over onze eigen aarde.

Let op: de lezingen uit deze reeks vinden i.v.m. het Leiden European City of Science-jaar plaats op één maandagavond en vier vrijdagmiddagen. Drie lezingen vinden plaats in het Lipsiusgebouw, en twee in Rijksmuseum Boerhaave. Alle praktische informatie over de locaties, tijden en aanmeldformulieren vindt u hieronder.

Informatie volgt 

Monday Evening
5 September
19.30-21.00
Lipsius Building, room 028
Cleveringaplaats 1
Leiden

Vrijdagmiddagen
9, 16, 23, 30 september 
16.30-18.00

Locatie 9, 23 september:
Lipsiusgebouw, zaal 028
Cleveringaplaats 1
Leiden


Locatie 16 en 30 september:
Rijksmuseum Boerhaave  
Lange Sint Agnietenstraat 10
2312 WC Leiden

The project of Artificial Intelligence bears the promise of providing a tool for overcoming certain limitations of human decision making and action. With the abundance of analyzable data available these days, so-called algorithmic decision-making tools are being developed to help humans solve complex problems in both the public, commercial and private domain. However, whether or what such systems actually achieve, largely depends on who gets to define the problem to be solved, what data are available to them (and what aspects of the problem can be datafied in the first place), and what criteria of success are used in the development or deployment of the system. At the same time, such systems fundamentally transform societal processes and positions of power. For example, social media algorithms have a global impact on what information reaches whom, without the accountability mechanisms that govern traditional media. In this lecture, Francien Dechesne and Lexo Zardiashvili will discuss their research into the fundamental impacts of algorithmic decision making on society and human dignity, and in particular discuss issues of bias, fairness and power.

Speakers

Dr. Francien Dechesne, assistant professor, at the Center for Law and Digital Technologies (eLaw), Leiden University, and Lexo Zardiashvili, researcher, teacher, and PhD candidate at eLaw, Leiden University.  

In zijn lezing behandelt Lode Lauwaert de drie centrale vragen uit zijn recente boek “Wij, robots. Een filosofische blik op technologie en artificiële intelligentie”. Is technologie neutraal? Beseffen we voldoende dat Big Tech weet wat onze seksuele oriëntatie, levensbeschouwelijke voorkeur en emoties zijn? En wordt de wereld sinds de digitale revolutie bestuurd door ingenieurs, of zijn hun uitvindingen slechts een product van de samenleving?

Spreker

Prof.dr. Lode Lauwaert, docent filosofie, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven

Sinds de opkomst van AI vraagt men zich af of computers ook creatief kunnen zijn, en steeds vaker zien we voorbeelden van zogenaamde “artificial creativity”. Computers componeren muziek, bedenken recepten, maken visuele kunstwerken en tappen zelfs moppen. Maar kunnen we creativiteit wel in een computerprogramma vatten? En hoe dan? Maarten Lamers bespreekt wat computers op dit vlak eigenlijk kunnen, en net zo belangrijk: wat niet. Aan de hand van klassieke en actuele voorbeelden van “creatieve” computers wordt duidelijk hoe deze systemen werken, en wat dit met AI te maken heeft. Zo wordt het eenvoudiger om te begrijpen wat er in de media over creatieve AI geschreven wordt, zonder technisch diepgaande kennis.

Deze lezing vindt plaats tijdens de Art & Science Week van het Leiden European City of Science programma.

Spreker

 Dr. Maarten Lamers, assistant professor, LIACS, Universiteit Leiden 

Wie wel eens een vraag stelt aan een stemassistent zoals Siri of Alexa, weet dat er nogal eens miscommunicatie kan ontstaan. Natuurlijk kan een stemassistent de vraag verkeerd opvangen als je bijvoorbeeld niet duidelijk articuleert, maar ook als de input een logische, foutloze zin is, kan de assistent je plotseling geen, of juist een heel ander antwoord geven dan je had verwacht. In deze lezing neemt Tom Kouwenhoven ons mee in zijn onderzoek naar het verbeteren van de communicatie tussen mensen en kunstmatige intelligentie. Door mensen en computers een gedeeld vocabulaire te laten ontwikkelen, bijvoorbeeld via het samen spelen van een spel, kunnen computers mensen beter leren begrijpen, en snappen mensen ook meer van computers.

Speker

Tom Kouwenhoven MSc, promovendus bij het Creative Intelligence Lab, Universiteit Leiden

Onderzoek doen op de maan is niet gemakkelijk, maar gelukkig bieden robots steeds vaker een helpende hand! Aan de TU Delft werken studenten onder leiding van Chris Verhoeven aan de Lunar Zebro’s: kleine, zesbenige maanwagentjes die met elkaar kunnen samenwerken in een zwerm, zoals bijvoorbeeld bijen of spreeuwen doen. Deze zwerm maanrobotjes kan zelfstandig op onderzoek uit in de tunnel- en grottenstelsels van de maan, en helpt mensen zo het maanoppervlak verder in kaart te brengen. In deze lezing vertelt Chris Verhoeven over de bouw van de Lunar Zebro’s, de uitdagingen die daarbij komen kijken, eerdere missies in onherbergzame gebieden op aarde, en de toekomstige missies naar de maan en Mars.

Deze lezing vindt plaats tijdens de Space Week van het Leiden European City of Science programma.

Spreker

Dr.ir. Chris Verhoeven, universitair docent Elektronische Circuits en Architecturen en themaleider Zwermrobots bij het Robotica Instituut, TU Delft

Deze website maakt gebruik van cookies.