Logo Universiteit Leiden.

nl en

Living Together

Who we are, who we know, and who we seem to be

Nooit tevoren zijn onze individuele en collectieve identiteiten zo invloedrijk geweest in het bepalen van de toekomst van de global village. Living together is nog nooit zo ingewikkeld en kleurrijk geweest als vandaag de dag: met alle mogelijkheden van culturele uitwisseling tot aan eerlijke vertegenwoordiging.

In een fascinerende serie van acht lezingen ontdekken we onze samenleving en onze eigen binnenwereld. Samen zullen we de ontwikkeling van de wereld van morgen verkennen en de manieren waarop we samen kunnen blijven leven.

Deze serie is een samenwerkingsverband van Studium Generale met Klankbordgroep Diversiteitsbeleid Universiteit Leiden.

In de maanden september, oktober, november, december, februari, maart, april en mei
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Ondanks inspanningen om de academische wereld veilig en inclusief te maken, krijgen veel academici te maken met wangedrag van collega’s en leidinggevenden. In haar lezing bespreekt dr. Marijke Naezer de kenmerken van wangedrag jegens vrouwelijke wetenschappers. Gebaseerd op haar kwalitatieve analyse van 53 case studies (2019-2019, samen met prof. Marieke van den Brink en prof. Yvonne Benschop) onderscheidt ze zes verschillende vormen van wangedrag: wetenschappelijke sabotage, seksuele intimidatie, fysieke en verbale bedreiging, buitensluiting, denigreren, en het problematiseren van “special needs”. Ze laat zien hoe dergelijk wangedrag wordt gefaciliteerd door culturele en structurele factoren, zoals inadequate reacties op incidenten en de hierarchische, individualistische en competitieve cultuur van de academie. Daarnaast bespreekt ze de effecten van wangedrag in de wetenschap en mogelijke oplossingsrichtingen.

Na de lezing is er ruimte voor vragen en uitwisseling.

Spreker:
Dr. Marijke Naezer is cultureel antropoloog en genderstudies-wetenschapper. Ze is gespecialiseerd in de thema’s gender, diversiteit en seksualiteit. Ze werkt als onafhankelijk onderzoeker, spreker, auteur en adviseur.

Tijd en Plaats

Woensdag 25 september
19.30-21.00 uur

Zaal 028
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Toneelgroep Oostpool
regie Marcus Azzini | spel Kharim Amier, Joy Delima, Rabbi Jallo, Tommie Kinneging, Piet Kooij, Julia Lammerts, Hanneke van der Paardt, Alexander Schuitema, Judith Schuur, Carina de Vroome

In 2018 maakte Marcus Azzini met een nieuwe generatie talentvolle acteurs de persoonlijke mozaïekvoorstelling; Umuntu Ngumuntu Ngabantu (Ik Ben Omdat Wij Zijn). Gebruikmakend van dezelfde werkvorm als bij Allemaal Mensen, vormden de persoonlijke verhalen binnen een ogenschijnlijk homogene groep jonge talenten de basis voor een brutale, geestige en ontroerende voorstelling over identiteit, diversiteit en inclusiviteit. Over mens-zijn en menselijkheid en over hoe je identiteit zich vormt door samen te leven in een gemeenschap: Allemaal Mensen |UMUNTU.
In Allemaal Mensen | UMUNTU proberen tien jonge mensen hun identiteit te bepalen. Ze stellen zich voor aan het publiek en proberen zich van hun beste kant te laten zien. Maar het blijkt nog niet zo eenvoudig je identiteit onder woorden te brengen. Gaandeweg worden de hokjes waar zijn zich in- en uitvechten grimmiger en de scheidslijn tussen werkelijkheid en fictie onbelangrijk. Let’s get comfortable with being uncomfortable! Durf iets óf niets te zijn in verbinding met elkaar, heb de moed om te bestaan.

Tijd, Plaats en kosten

Kaartjes via www.theaterinsblau.nl
Met kortingscode SGUOOST19 slechts € 10,00
20.30 uur
Theater Ins Blau
Haagweg 6
Leiden

Voor de meeste architecten is toegankelijk ontwerpen een verplicht nummer vanuit het Bouwbesluit. Het Handboek Toegankelijkheid wordt meer als een last gezien dan als iets belangrijks waarmee gebouwen beter worden. Maar niet meer door Ed. Bijman. In 2010 liep hij een dwarslaesie op en is daardoor aangewezen op een rolstoel. Sindsdien is hij zich als architect gaan richten op rolstoelarchitectuur: ontwerp-oplossingen voor mensen met een beperking die naast functioneel ook mooi zijn. Hij wil zijn ervaring als architect koppelen aan de ervaring die hij aan het opdoen is als rolstoeler, op kleine schaal (particuliere woningaanpassingen), maar ook op grotere schaal voor zorginstellingen. Voordat Ed. Bijman aan zijn lezing begint, zal het onderwerp worden ingeleid door Aya Ezawa.

Sprekers

Ir. Ed. Bijman, gespecialiseerd in rolstoelarchitectuur en woonarken
Dr. Aya Ezawa, Diversity Officer en universitair docent LIAS, Universiteit Leiden

Tijd en Plaats

Donderdag 12 december
19.30-21.00 uur

Zaal ntb
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie