Logo Universiteit Leiden.

nl en

Cyber Security

De komst van cyberspace heeft onze levens gemakkelijker en efficiënter gemaakt. Tegelijkertijd kent cyberspace ook de nodige risico’s. Omdat cyberspace een globale, grensoverschrijdende werkelijkheid is, is het lastig om risico’s aan te pakken. Wet- en regelgeving is immers nagenoeg volledig gekoppeld aan (het territorium van) staten. Wiens wetten gelden er in cyberspace? Het feit dat cyberspace gedomineerd wordt door private partijen maakt een en ander nog complexer. Is cyberspace daarmee het nieuwe Wilde Westen? Welke mogelijkheden zijn er om iets aan risico’s in cyberspace te doen?

Spreker

Prof.dr. Bibi van den Berg is als hoogleraar Cybersecurity Governance verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden. Van den Berg begeeft zich op het snijvlak van techniekfilosofie, online veiligheid en (overheids)regulering.

Plaats en Tijd

19.30 - 21.00 uur
Zaal 2.02
Wijnhaven
Turfmarkt 99
Den Haag

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Het waarborgen van nationale veiligheid is één van de kerntaken van de staat. In de loop van de 20e eeuw is het concept veiligheid sterk verbreed. Allerlei taken en verantwoordelijkheden rondom de zorg voor, en het welzijn van burgers werden nu toegeschreven aan de staat, vaak met een al dan niet impliciete verwijzing naar veiligheid. Cybersecurity, veiligheid in en van cyberspace, is de laatste toevoeging aan deze reeks. In zekere zin is dit begrijpelijk. Digitale netwerktechnologieën zijn een cruciaal onderdeel geworden van de vitale infrastructuur, en cyberspace kan zélf ook als vitale infrastructuur gelabeled worden. Maar is het terecht dat we (mede) de staat verantwoordelijk maken voor veiligheid in en van cyberspace? En zo ja, hoe moet zij die verantwoordelijkheid dan vormgeven?

Spreker

Prof.dr. Bibi van den Berg is als hoogleraar Cybersecurity Governance verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden. Van den Berg begeeft zich op het snijvlak van techniekfilosofie, online veiligheid en (overheids)regulering.

Plaats en Tijd

19.30 - 21.00 uur
Zaal 2.02
Wijnhaven
Turfmarkt 99
Den Haag

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Cyberspace omspant de globe, en activiteiten binnen cyberspace zijn bijna per definitie grensoverschrijdend. Burgers én staten komen elkaar tegen in cyberspace. Het ontwikkelen van internationaal recht voor cyberspace zou kunnen helpen bij het veilig maken van cyberspace. Zo zouden we criminaliteit, maar ook spionage en oorlog op en via cyberspace kunnen reguleren. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Welke factoren spelen een rol in discussies over internationaal recht en normen voor statelijk gedrag in cyberspace? Wiens waarden zijn daarin dominant en waarom? Achter welke normen kunnen landen zich scharen, en met welke legitimatie? En wat te doen met staten die een andere visie op de rol en het belang van cyberspace aanhangen?

Spreker

Prof.dr. Bibi van den Berg is als hoogleraar Cybersecurity Governance verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden. Van den Berg begeeft zich op het snijvlak van techniekfilosofie, online veiligheid en (overheids)regulering.

Plaats en Tijd

19.30 - 21.00 uur
Zaal 2.02
Wijnhaven
Turfmarkt 99
Den Haag

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie