Logo Universiteit Leiden.

nl en

Commissie

De Commissie Studium Generale vormt mede de denktank van Studium Generale en wordt voorgezeten door Rector Magnificus en Voorzitter College van Bestuur prof.mr. Carel Stolker.

De volgende personen hebben zitting in de commissie

 • Dhr. dr. Bart Barendregt, Faculteit Sociale Wetenschappen 
 • Dhr. drs. Pieter Barnhoorn, LUMC (voorzitter)
 • Dhr. prof.dr.mr. Maurits Berger, Faculteit der Geesteswetenschappen 
 • Dhr. Marten Jesse Pot MA, Faculteit der Archeologie  
 • Dhr. dr. Wouter Kalf, Faculteit der Geesteswetenschappen 
 • Mw. dr. Anna Latour, PhD-lid
 • Dhr. prof.dr. Frans van Lunteren, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen  
 • Dhr. mr.dr. Gelijn Molier, Faculteit Rechtsgeleerdheid 
 • Mw. Pink Meltzer, voormalig medewerker bureau Studium Generale
 • Mw. dr. Dorine Schellens, Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Mw. dr. Floske Spieksma, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen   
 • Dhr. dr. Rob van Waarde, Ekklesia 
 • Mw. dr. Helen Westgeest, Faculteit der Geesteswetenschappen 
 • Mw. dr. Gwen Wolters, Faculteit Sociale Wetenschappen
Deze website maakt gebruik van cookies.