Logo Universiteit Leiden.

nl en

Commissie

De Commissie Studium Generale vormt mede de denktank van Studium Generale en wordt voorgezeten door Rector Magnificus en Voorzitter College van Bestuur prof.mr. Carel Stolker.

De volgende personen hebben zitting in de commissie

 • Rector Magnificus & Voorzitter CvB prof.mr. Carel Stolker (voorzitter) 
 • Dhr. dr. Bart Barendregt, Faculteit Sociale Wetenschappen 
 • Dhr. prof.dr.mr. Maurits Berger, Faculteit der Geesteswetenschappen 
 • Dhr. dr. Alex Geurds, Faculteit der Archeologie  
 • Dhr. dr. Wouter Kalf, Faculteit der Geesteswetenschappen 
 • Mw. Anna Latour, PhD-lid 
 • Dhr. prof.dr. Frans van Lunteren, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 
 • Dhr. prof.dr. Onno Meijer, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 
 • Dhr. mr.dr. Gelijn Molier, Faculteit Rechtsgeleerdheid 
 • Dhr. Maarten Muns MA, Adviseur Wetenschapscommunicatie
 • Mw. dr. Floske Spieksma, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen  
 • Mw. prof.dr. Anthonya Visser, Faculteit der Geesteswetenschappen 
 • Dhr. dr. Rob van Waarde, Ekklesia 
 • Mw. dr. Helen Westgeest, Faculteit der Geesteswetenschappen 
 • Mw. dr. Gwen Wolters, Faculteit Sociale Wetenschappen
Deze website maakt gebruik van cookies.