Logo Universiteit Leiden.

nl en

Paaseiland

Datum
dinsdag 5 april 2022
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Telders Auditorium

Drie eeuwen geleden, op paaszondag 5 april in 1722, doemt een eiland op uit de mist, moederziel alleen in de uitgestrekte Grote Oceaan. In zijn reisjournaal pent de Zeeuwse expeditieleider Jacob Roggeveen: “En gaeven aen het land den naem van ’t Paasch Eyland, omdat het van ons op paaschdag ontdekt en gevonden is.” De naam ‘Paaseiland’ beklijft. Alhoewel het eiland nu onder de inheemse bevolking beter bekend staat als Rapa Nui, dat ‘grote rots’ betekent. Als ze na een paar dagen van verkennen uiteindelijk aan land gaan zien zij van dichtbij de karakteristieke Moai, kolossale beelden gehouwen uit vulkanisch tufsteen, die nog altijd emblematisch zijn voor het eiland. Maar hoe raakte Roggeveen verzeild op Paaseiland? Kunnen we wel spreken van een ontdekking? Hoe verliep het eerste contact tussen de bemanningslieden en de eilandbewoners? En hoe verging het de eilandbewoners na het bezoek van Roggeveen? Deze vragen en meer worden beantwoord op tijdens deze avond.

Tijdens deze avond zal Norbert Peeters in gesprek gaan met hoogleraar en Paaseilandkenner professor Jan Boersema en de auteur Jeroen Windmeijer. Ook zal tijdens deze avond de nieuwe thriller van Jeroen Windmeijer worden gepresenteerd De stenen goden (Harper Collins, 2022). Verder zal stadsfotografe Eelkje Colmjon beelden laten zien van haar reis naar Paaseiland. En oud-stadsdichteres Marianne van Velzen zal een gedicht over Paaseiland ten gehore brengen.

Sprekers:

  • Prof. dr. J.J. (Jan) Boersema, hoogleraar Grondslagen van de Milieuwetenschappen aan de Universiteit Leiden, auteur van Beelden van Paaseiland. Over de duurzaamheid en veerkracht van een cultuur (2020)
  • Jeroen Windmeijer, auteur van onder meer Het Petrusmysterie (2015), Het Pilgrim Fathers Complot (2018) en Het Isisgeheim (2020).
  • Eelkje Colmjon, stadsfotografe.
  • Marianne van Velzen, oud-stadsdichteres.

Meer informatie en aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.