Logo Universiteit Leiden.

nl en

Band opbouwen

Een band opbouwen met een pleegkind, waarom is dat zo lastig?

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Geen veilige basis

Pleegkinderen hebben een moeilijke start meegemaakt, vaak met verwaarlozing of mishandeling. Hun ouders waren geen veilige basis en daardoor zijn er vaak problemen met de hechting (NB. Zie ook de leestips over gehechtheid onderaan deze pagina).

Negatieve verwachtingen

Door die moeilijke start hebben pleegkinderen niet de ervaring dat volwassenen betrouwbaar zijn. In tegendeel: er ontstaat een negatieve verwachting dat volwassenen er toch niet voor je zullen zijn. Dit gevoel wordt versterkt als kinderen langdurig in een moeilijke thuissituatie hebben gezeten of als ze vaker zijn overgeplaatst naar een ander pleeggezin.

Welk gedrag zie je bij kinderen?

Kinderen gaan op verschillende manieren om met de negatieve verwachtingen over volwassenen. Sommige kinderen ontwikkelen de gewoonte om geen hulp te vragen (want volwassen zijn er toch niet voor je), andere kinderen gaan zich juist heel erg aan je vastklampen (om je aandacht vast te houden c.q. op te eisen). Houd er ook rekening mee dat sommige kinderen bewust negatief gedrag laten zien om je betrouwbaarheid te testen ("Ben jij er ook voor me als ik mij niet perfect gedraag, als ik boos word, of als ik heel opstandig ben?")

Wat te doen?

Naarmate een kind sterkere negatieve verwachtingen over volwassenen heeft, wordt het moeilijker om deze bij te stellen. Toch is het mogelijk om dit soort patronen te doorbreken, daarbij is belangrijk:

  • Zorg voor een hoop geduld! Als verwachtingen van kinderen dieper geworteld zijn, kan het lang duren voordat een pleegkind je vertrouwt.
  • Als pleegkinderen geen hulp vragen terwijl ze dat eigenlijk wel nodig hebben, is het belangrijk dat je er toch voor ze bent.
  • Sommige pleegkinderen gaan zich juist erg aan je vastklampen, omdat ze bang zijn dat ze in de steek worden gelaten.
  • Als kinderen bewust negatief gedrag laten zien om je te testen, is het extra belangrijk dat je het kind laat merken dat hij/zij op je kan rekenen. Als je dit niet doet, worden de negatieve verwachtingen van kinderen bevestigd, en wordt herstel steeds moeilijker.
Deze website maakt gebruik van cookies.