Logo Universiteit Leiden.

nl en

The Green Deal: kansen en mogelijkheden voor de academische wereld

  • Lezing door Diederik Samsom
Datum
vrijdag 6 november 2020
Tijd
Bezoekadres
Online

Het bestuur van ProParte heeft de heer Diederik M. Samsom - voormalig fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid en thans kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans - bereid gevonden een lezing te houden over een hoogst actueel onderwerp: de European Green Deal. Dit betreft het alomvattende en even ambitieuze als noodzakelijke plan van de Europese Commissie om de economie van de EU duurzaam te maken. Klimaatverandering, aantasting van het milieu en afnemende biodiversiteit vormen een existentiële bedreiging voor de EU, ja voor de hele wereld. Op alle terreinen van de economie dienen de klimaat- en milieuproblemen te worden aangepakt met als einddoel om de EU in 2050 CO2-neutraal te maken. Dit vergt een transitie die door de EU-lidstaten met financiële steun van de EU zal moeten worden bereikt. Ook voor de academische wereld liggen hier belangrijke kansen en mogelijkheden.

Online vragen stellen

Indien u een vraag wilt stellen aan Diederik Samsom, dan kunt u die vanaf donderdag 5 november tot het einde van de lezing sturen naar proparte@gmail.com. De moderator geeft de vragen door aan de spreker. Er is helaas geen garantie dat alle vragen aan bod komen.

Portret van Diederik Samsom

Over Diederik Samsom

Diederik Samsom (10 juli 1971), studeerde technische natuurkunde met kernfysica als afstudeerrichting en begon zijn loopbaan als actievoerder bij Greenpeace. Hij stapte over naar de politiek en was als kamerlid voor de PvdA o.a. woordvoerder milieubeleid. In 2012 werd hij fractievoorzitter, en leidde zijn partij naar nieuwe regeringsdeelname in het kabinet-Rutte II. Sinds 2019 is hij kabinetschef van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, en leidt het team dat de European Green Deal vorm geeft.

Deze website maakt gebruik van cookies.