Logo Universiteit Leiden.

nl en

Najaarsbijeenkomst: bezoek aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Datum
woensdag 30 oktober 2019
Tijd
Bezoekadres
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Programma

19:30

Inloop met koffie en thee

20:00

Inhoudelijk programma: presentaties vanuit de instituten

21:30

Afsluiting en borrel

Presentaties vanuit de instituten

Opening   

Decaan prof.dr. Paul F. Wouters

Psychologie

Dr. Mariska Kret

Pedagogische Wetenschappen

Dr. Marian Hickendorff

Politieke Wetenschap

Prof.dr. Amy Verdun

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

(naam spreker nog niet bekend)

Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies

Prof.dr. Ludo Waltman

Deelnemers

Leden ProParte en introducés

Kosten

€ 7,50 per persoon, over te maken naar de bankrekening van ProParte:    

NL16 INGB 0000 1129 31 t.n.v. PROPARTE te Leiden, onder vermelding: “naam/namen deelnemer(s) , 30 oktober 2019”. Introducees zijn welkom en betalen € 10,00 persoon.

Aanmelden

Uw betaling geldt als aanmelding; uw betaling dient uiterlijk 24 oktober te zijn ontvangen. Gelieve uw naam (namen) bij de betaling op te geven.

Paul Wouters

Prof.dr. Paul Wouters is Decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en Professor in Scientometrie. Hij is gespecialiseerd in de ontwikkeling van evaluatiesystemen en de manier waarop deze systemen aanzetten tot de ontwikkeling van kennis. Ook richt hij zich op wetenschapsgeschiedenis en in het bijzonder op de rol van informatiesystemen hierin.

 

 

Mariska Kret

Mariska Kret werkt als universitair docent bij de afdeling Cognitieve Psychologie en leidt het Comparative Psychology and Affective Neuroscience Lab. Dit bestaat uit 6 promovendi en een postdoc-onderzoeker, afkomstig uit 6 verschillende landen. 

Nadat ze twee psychologiemasters had afgerond, startte Kret in 2007 in Tilburg haar promotieonderzoek naar gebarentaal. In 2011 vertrok ze naar Japan om soortgelijke fenomenen bij chimpansees te bestuderen. Van onderzoek naar uitdrukkingen bij gezonde mensen heeft haar onderzoek zich uitgebreid naar vergelijkende studies onder mensapen en patiënten met psychische stoornissen. Ze is met name geïnteresseerd in oprechte uitdrukkingen, die automatisch opkomen, zonder controle. Dankzij een prestigieuze Venisubsidie van NWO doet ze onderzoek naar de pupilgrootte, die wordt beïnvloed door emoties.

Marian Hickendorff

Het onderzoek van Marian Hickendorff richt zich op rekenen in het basisonderwijs. Haar ambitie is om vragen en discussies rondom rekenonderwijs een empirische basis te geven. Het gaat dan om vragen als: Wat is het effect van het aanbieden van een rekenopgave als een verhaaltjesopgave? Op welke manier lossen kinderen rekenopgaven zoals 812–784 op en in hoeverre rekenen kinderen van verschillende rekenniveaus daarbij met een ‘handige’ strategie? Hoe staat het er voor met de rekenprestaties van Nederlandse schoolverlaters: wat gaat goed, wat kan beter? Daarnaast heeft Marian als doel om de toepassing van moderne statistische technieken in onderzoek naar leren en cognitie te stimuleren. Het gaat dan met name de latente-variabelemodellen zoals item response theory (IRT) en latent class en latent transition analysis (LCA/LTA).

Amy Verdun

Prof. Dr Amy Verdun is hoogleraar Europese Politiek en Politieke Economie sinds juli 2018. Daarvoor was zij 21 jaar verbonden aan het Department of Political Science University of Victoria (UVic), BC Canada waar zij in 2005 hoogleraar werd.

Zij was oprichter en directeur van het European Studies Program (1997-2005); Directeur van het MA/PhD programma (2007-2009); en was hoofd van de vakgroep (2010-2013). Haar onderzoek betreft Europese integratie, bestuur (governance) en beleid, politieke economie, alsmede vergelijkingen tussen de Europese Unie (EU) en Canada. In 2009 won zij de Craigdarroch Silver Medal for Excellence in Research van de University of Victoria en in 2017 werd haar de prestigieuze ‘Lansdowne Distinguished Fellow’ award toegekend en in 2018  een onderwijsprijs van de European Community Studies-Association Canada.

Ludo Waltman

Ludo Waltman is hoogleraar Kwantitatieve Wetenschapsstudies en adjunct-directeur van het Centre for Science and Technology Studies (CWTS). Ludo leidt de Quantitative Science Studies (QSS)-onderzoeksgroep bij het CWTS. De QSS-groep doet onderzoek op het gebeid van bibliometrie en scientometrie, met speciale naddruk op toepassing in researchmanagement en wetenschapsbeleid. Samen met zijn collega Nees Jan van Eck heeft Ludo twee softwaretools ontwikkeld voor de analyse en visualisatie van bibliometrische netwerken: VOSviewer en CitNetExplorer. Ludo is coördinator van de CWTS Leiden Ranking, een bibliometrische ranking van grote universiteiten wereldwijd. Daarnaast is Ludo hoofdredacteur van de Journal of Infometrics.

Deze website maakt gebruik van cookies.