Logo Universiteit Leiden.

nl en

Bezoek Rijksmuseum van Oudheden

  • Ruurd Binnert Halbertsma
  • Leonie van Esser
Datum
donderdag 30 januari 2020
Tijd
Bezoekadres
Rapenburg 28
2312 EW Leiden

In onze serie kleine bijeenkomsten brengen we ditmaal een bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden waar ons lid prof. Ruurd Halbertsma ons zal ontvangen.

NB: De kleine bijeenkomsten zijn niet voor introducées.

Sinds de heropening bruist het museum weer van activiteiten. Zo is er op dit moment de door Ruurd Halbertsma ingerichte tentoonstelling Cyprus - Eiland in beweging. Nog nooit zijn zoveel voorwerpen uit Cyprus voor een tentoonstelling buiten Cyprus uitgeleend. In samenhang met deze tentoonstelling is door Ruurd Halbertsma een HOVO-cursus over Cyprus georganiseerd. In 2019 verwierf Halbertsma voor de Griekse collectie een marmeren reliëf met Amazone uit de Romeinse keizertijd.

Tijdens dit bezoek geven twee sprekers ons een kijkje achter de schermen van dit succesvolle museum en de bijzondere tentoonstelling Cyprus - Eiland in Beweging. Ruurd Halbertsma zal de tentoonstelling nader toelichten. Projectleider Leonie van Esser zal vertellen over de organisatie van een dergelijke grote tentoonstelling.

Programma

14:45
Inloop, verzamelen in de Leemanszaal (begane grond)
15:00
Ruurd Halbertsma: Cyprus – Eiland in beweging
15:30
Leonie van Esser: Cyprus – De dynamiek van een tentoonstelling
16:00
Bezoek tentoonstelling
17:00
Borrel in Faculty Club Rapenburg 73
18:00
18:00 Einde bijeenkomst

Kosten

Behalve de eventuele zelf te kopen toegangskaart (€ 12,50) als u niet in het bezit bent van een museumjaarkaart zijn er geen verdere kosten.

Aanmelden

Verplicht, wegens het maximale aantal van 70 deelnemers, gaarne vóór 21 januari 2020 bij het secretariaat: proparte.leiden@gmail.com.

Museumjaarkaart

Deelnemers die in het bezit zijn van een museumjaarkaart worden verzocht deze mee te brengen en de kaart te laten scannen bij de balie bij de entree.

Ruurd Halbertsma

Ruurd Halbertsma

Ruurd Binnert Halbertsma studeerde Klassieke Talen, Oude Geschiedenis en Klassieke Archeologie aan de Universiteit Leiden. Hij verrichtte veldwerk in Italië en leidde excursies naar Griekenland, Turkije, Italië en Tunesië. Al tijdens zijn studie raakte hij geïnteresseerd in de geschiedenis van archeologische collectievorming in Europa en de specifieke rol van Nederland hierin. Deze belangstelling resulteerde in zijn proefschrift over de herkomst van de negentiende-eeuwse  collecties Punische, Etruskische en Egyptische kunst in Nederland: Le solitaire des ruines - de archeologische reizen van Jean Emile Humbert (1771-1839) in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden (1995). Halbertsma publiceerde artikelen en monografieën, en gaf lezingen over zijn vakgebied in Kopenhagen, New Haven (Yale), Cambridge (Harvard), Pisa, Aix-en-Provence en Parijs (École du Louvre).

Naast zijn aanstelling als conservator is Halbertsma als bijzonder hoogleraar Museale Aspecten van de Archeologie verbonden aan de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. In januari 2010 is hij benoemd tot Fellow van de Society of Antiquaries of London

Leonie van Esser

Leonie van Esser

Leonie van Esser is Senior Projectleider Tentoonstellingen bij het Rijksmuseum van Oudheden. Ze is afgestudeerd in Mediterrane Archeologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft jaren in het bedrijfsleven gewerkt. Leonie was verantwoordelijk voor tientallen tentoonstellingen in het museum, waaronder onlangs de herinrichting van de vaste tentoonstelling Egypte, een collectie die kwalitatief en kwantitatief tot de top 10 van de wereld behoort.

De grote internationale tentoonstelling ‘Cyprus’ maakte ze in nauwe samenwerking met conservator Ruurd Halbertsma. Leonie zal vertellen over het traject van concept-ontwikkeling tot vormgeving en de uiteindelijke totstandkoming van de tentoonstelling.

Over onze kleinschalige bijeenkomsten

Met de kleinschalige bijeenkomsten, die geen grote logistieke inspanning vereisen, wil het bestuur van Proparte de leden van de vereniging de gelegenheid bieden om met een wat kleiner gezelschap interessante activiteiten te ondernemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.