Logo Universiteit Leiden.

nl en

Bezoek aan de Bibliotheca Thysiana

Datum
dinsdag 16 oktober 2018
Bezoekadres
Bibliotheca Thysiana
Rapenburg 25
2311 GG Leiden

Beste leden van ProParte,

Afgelopen najaar hebben we onze eerste nieuwe kleinschalige bijeenkomst georganiseerd, een bezoek aan de tentoonstelling Casa Romana in het Rijks Museum van Oudheden. Prof.dr. Ruurd Halbertsma leidde ons persoonlijk rond en gaf daarbij een gedetailleerde toelichting. Afgelopen voorjaar bezochten wij de Asian Library.

Met de nieuwe activiteit "kleinschalige bijeenkomsten", die geen grote logistieke inspanning vereist, willen wij als bestuur de gelegenheid bieden om met een wat kleiner gezelschap, interessante activiteiten te ondernemen.

Voor de derde kleinschalige bijeenkomst nodigen wij alle ProParte leden uit voor een bezoek aan de Bibliotheca Thysiana, waar collega Prof.dr. Paul Hoftijzer, hoogleraar Boekgeschiedenis, ons zal ontvangen.

De Bibliotheca Thysiana is de enige bibliotheek in Nederland uit de zeventiende eeuw die in zijn oorspronkelijke behuizing bewaard is gebleven. De collectie omvat circa 2500 boeken en ettelijke duizenden documenten op alle gebieden van wetenschap.

Datum : dinsdag 16 oktober 2018

Tijdstip en locatie: 16.00 in Bibliotheca Thysiana, Rapenburg 25 met aansluitend tot 18.30 een drankje (aangeboden door ProParte) in de Brasserie van de Faculty Club in het nabij gelegen Academie Gebouw

Programma:

16:00

Voordracht door Prof.dr. Paul Hoftijzer, gevolgd door rondleiding bibliotheek met pop-up tentoonstelling van een aantal stukken uit de collectie van de bibliotheek

±17:15

Borrel in de Brasserie van de Faculty Club, Academiegebouw

Kosten: géén

Aanmelden: Verplicht, wegens het maximale aantal van 20 deelnemers *) op last van de brandweer, gaarne vóór 11 oktober bij het secretariaat: proparte.leiden@gmail.com.

Met vriendelijke groeten mede namens de overige bestuursleden,

Caesar Sterk,
voorzitter

*) Bij grote belangstelling is collega Hoftijzer bereid op een nader te bepalen dag een tweede bezoek te plannen.

Deze website maakt gebruik van cookies.