Logo Universiteit Leiden.

nl en

Avondbezoek aan de Juridische Faculteit

  • Joanne van der Leun
  • Jan Crijns
  • Ymre Schuurmans
Datum
donderdag 8 november 2018
Tijd
Bezoekadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Programma

19:30

Aankomst en kennismaking met een kopje koffie

20:00 ‑ 21:30

Inleiding over de juridische faculteit
Prof.dr. Joanne van der Leun, decaan
 

De kroongetuige in het strafprocesrecht
Prof.dr. Jan Crijns, hoogleraar straf- en strafprocesrecht
 
De datasamenleving en de overheid

Wat mag de overheid van jou weten, met wie mag dat worden uitgewisseld
Prof.dr. Ymre Schuurmans

21:30

Rondleiding door het gebouw in één of meer groepjes

22:00

Drankje en een hapje

22:30

Einde bijeenkomst

Deelnemers

Leden van ProParte en introducees.

Kosten

Leden: 7,50 euro p.p., introducees: 10,00 euro p.p., over te maken naar de bankrekening van ProParte: NL16 INGB 0000 1129 31 t.n.v. PROPARTE te Leiden, o.v.v. naam/namen deelnemer(s) , 8 november 2018.

Aanmelden

Uw betaling geldt als aanmelding. Deze willen we graag uiterlijk 1 november ontvangen. Vergeet s.v.p. niet uw naam en die van eventuele introducees bij de aanmelding op te geven.

Portret van Joanne van der Leun
Joanne van der Leun

Prof.dr. Joanne van der Leun

Joanne van der Leun geeft sinds 2016 als decaan leiding aan het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zij is sinds 2001 verbonden aan de faculteit, waar ze betrokken was bij het opzetten van de opleiding Criminologie en verschillende bestuurlijke functies bekleedde. In 2008 werd zij tot hoogleraar Criminologie benoemd. Criminaliteit, migratie en mensenhandel zijn haar onderzoeksthema’s. Eerder werkte ze aan de Universiteit Utrecht, waar ze ook studeerde, en de Erasmus Universiteit, waar ze promoveerde in de Sociologie.

Haar onderzoek richt zich op vraagstukken rondom criminaliteit, migratie, mensenhandel en crimmigratie ofwel de versmelting van criminaliteitsbeleid en migratiebeleid. Ze is als research fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma ‘Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity’ en haar onderzoek sluit aan bij het profileringsgebied ‘Interaction between legal systems’.

Portret van Jan Crijns
Jan Crijns

Prof.dr. Jan Crijns

Jan Crijns (1978) is vanaf september 2012 als hoogleraar straf- en strafprocesrecht werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden en tevens Wetenschappelijk Directeur van het instituut. Daarnaast is hij als research fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma ‘Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity’.

Op 17 juni 2010 promoveerde Jan Crijns cum laude op het proefschrift ‘De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht’. Daarnaast heeft hij diverse artikelen, annotaties en (congres)bundels op uiteenlopende thema's van het straf(proces)recht gepubliceerd.

Voorts is Jan Crijns lid van de redactie van Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering en is hij als vaste auteur verbonden aan Ars Aequi KwartaalSignaal en European Human Rights Cases. Ook is hij als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en als rechter-plaatsvervanger aan de Rechtbank Haarlem.

Portret van Ymre Schuurmans
Ymre Schuurmans

Prof.dr. Ymre Schuurmans

Ymre Schuurmans (1977) is hoogleraar Staats- en bestuursrecht en tevens voorzitter van de afdeling Staats- en bestuursrecht. Haar onderzoekinteresses liggen op rechtsbescherming, organisatie en normering van bestuursrechtelijke procedures, dataverzameling en bewijsrechtelijke vraagstukken. In dat kader verricht zij vaak rechtsvergelijkend onderzoek, waarbij zij zowel aandacht heeft voor het burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht, als voor bestuursrechtelijke stelsels in andere landen.  Zij schreef verschillende preadviezen (VAR, NVvR en NVvP) en deed onder meer onderzoek voor het WODC, de Raad voor de rechtspraak en diverse bestuursorganen.

Ymre Schuurmans promoveerde op de dissertatie ‘Bewijslastverdeling in het bestuursrecht. Zorgvuldigheid en bewijsvoering bij beschikkingen’. Daarvoor ontving zij in 2009 de VAR-prijs. Deze prijs wordt eens in de vier jaar uitgereikt en beloont een persoon die een innovatieve en waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het algemene bestuursrecht. In 2008 werd Ymre in het tijdschrift Mr. verkozen tot Nederlands beste bestuursrechtjurist onder de 35 jaar en won daarmee de Gouden Stoofpeer.

Ymre bekleedt verschillende nevenfuncties, waaronder die van rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam. Zij is voorzitter van de redactie van open access tijdschrift NALL : Netherlands administrative law library  en redacteur van JB-plus. Zij is medeoprichter van de E.A.P. (European Association of Public-Private Partnership), het Vrouwennetwerk Bestuursrecht en lid van de European Group of Public Administration. In 2008 verbleef zij als visiting research scholar aan Cardozo School of Law in New York. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie