Logo Universiteit Leiden.

nl en

Algemene ledenvergadering

Datum
woensdag 17 april 2024
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Faculteitskamer Archeologie - 1e verdieping, links van het Zweetkamertje

Agenda

 
1. Opening en vaststellen agenda
 

2. Concept-notulen van de algemene vergadering van 18 april 2023
 

3. Jaarverslag van 2023
 

4. Jaarrekening 2023, jaaroverzicht ING en goedkeuring van de financiële commissie

(Annemarie de Vries-Termijtelen en Dirk Kolff)

5. Benoeming financiële commissie 2024

Annemarie de Vries-Termijtelen treedt af

6. Vacatures bestuur

Voordracht en, bij goedkeuring, benoeming kandidaat-bestuurslid prof. dr. Tineke Abma. Tineke Abma is hoogleraar Ouderenparticipatie bij de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daarnaast is zij directeur-bestuurder van kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing.

7. Rondvraag
 

8. Afsluiting

Deze website maakt gebruik van cookies.