Logo Universiteit Leiden.

nl en

Algemene ledenvergadering

Datum
dinsdag 14 september 2021
Tijd
Bezoekadres
Online

Vanwege de geldende coronamaatregelen houden we de algemene ledenvergadering in Zoom. U krijgt kort voor aanvang een deelnamelink toegestuurd via e-mail.

Agenda


 1. Opening en inleiding door voorzitter prof. C.C. Sterk
   
 2. Jaarverslag 2020 (in de vorm van de Nieuwsbrief/Levensteken van maart 2021)
  Gelegenheid tot het geven van commentaar en het stellen van vragen aan het bestuur.
   
 3. Financieel verslag en voorstel kascommissie.
  Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de penningmeester.
   
 4. Vaststellen of er décharge verleend kan worden aan het bestuur voor het gevoerde algemene en financiële beleid.
   
 5. Bestuurssamenstelling: vacature.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.