Logo Universiteit Leiden.

nl en

Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis

De Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis reikt elke twee jaar de Virtus scriptieprijs voor Adelsgeschiedenis uit voor de beste (research)masterscriptie waarin een substantiële rol is weggelegd voor (een aspect van) de adelsgeschiedenis. In aanmerking komen (research)masterscripties ter afronding van een universitaire opleiding geschiedenis of een andere relevante discipline aan een Nederlandse of Belgische universiteit. De scriptie dient in het Nederlands, Engels, Frans of Duits te zijn geschreven en officieel te zijn afgerond tussen 1 september 2020 en 1 september 2024.

Meer informatie

Link naar website

Deze website maakt gebruik van cookies.