Logo Universiteit Leiden.

nl en

Studiemiddag - middeleeuwse aantekeningenboekjes

Op woensdag 12 oktober worden vier lezingen gehouden over een opmerkelijke verzameling aantekenboekjes uit de vroege elfde eeuw, thans bewaard in Leiden. Ze zijn vervaardigd door de Franse monnik Ademar van Chabannes. Ad van Els schreef er een diepgravende studie over: A Man and his Manuscripts. De middag vindt plaats in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden.

Voor meer informatie:

Studiemiddag

Deze website maakt gebruik van cookies.