Logo Universiteit Leiden.

nl en

Kandidaat-leden Commissie Onderwijs en Onderzoek (COO)

De studentenvertegenwoordiging binnen de Onderzoekschool Mediëvistiek krijgt een nieuw gezicht. Op de eerstvolgende vergadering van de COO zullen drie kandidaat-leden worden benoemd.

Wie zijn wij?

Amber Souleymane (Research Masterstudent, Rijksuniversiteit Groningen, a.j.souleymane@student.rug.nl)

Ik ben dit jaar begonnen aan de Research Master Classical, Medieval and Early Modern Studies. Ik houd me vooral bezig met de historische Nederlandse letterkunde en in het bijzonder met het rederijkerstoneel en met de uiting en waardering van emoties in literatuur.

Aline Douma (Promovenda, Rijksuniversiteit Groningen, a.a.douma@rug.nl)

In mijn project staat het werk van de Engelse dichter George Ashby centraal, die onder andere een Fürstenspiegel schreef ten tijde van de Rozenoorlogen. Ik onderzoek hoe zijn werken de politieke veranderingen en het politieke discours van de vijftiende eeuw zowel weerspiegelen als proberen te beïnvloeden.

Iris Denis (Promovenda, Radboud Universiteit Nijmegen, i.denis@let.ru.nl)

Mijn onderzoek richt zich op anonieme en ‘foutief toegeschreven’ Latijnse teksten in vroeg middeleeuwse prekencollecties en manuscripten. Ik ben vooral geïnteresseerd in de transmissie en receptie van (laat)antieke teksten in de Middeleeuwen.

Wat willen wij bereiken?

Wij zijn het aanspreekpunt voor de studenten en promovendi binnen de Onderzoekschool en wij zullen ons voor jullie gaan inzetten. Wij gaan ons in het bijzonder richten op:

  • Het evalueren van en meedenken over het cursusaanbod. Hierbij is jullie input heel waardevol! We sturen jullie na elke cursus een evaluatieformulier op.
  • Jullie inbreng! We staan open voor het (helpen) realiseren van leuke ideeën, zoals een masterclass, lezing of excursie.
  • Ondanks dat fysieke bijeenkomsten voorlopig misschien nog moeilijk te organiseren zijn, willen we ons best doen om mediëvisten in Nederland met elkaar in contact te brengen, bijvoorbeeld door groepsactiviteiten.
Deze website maakt gebruik van cookies.