Logo Universiteit Leiden.

nl en

Kosten en vergoeding

Kosten van diagnostiek en/of behandeling voor cliënten van 18 jaar en ouder.

Het LUBEC is een door het ministerie van VWS erkende zorginstelling en beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.  De door het LUBEC geleverde zorg is gespecialiseerde GGZ en is onderdeel van het basispakket.
  
LUBEC heeft in 2023 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

  • Zorg en Zekerheid
  • DSW
  • ONVZ
  • EUCARE/Aevitae
  • ASR (Ditzo, De Amersfoortse)
  • VGZ (UMC, Univé (Zekur.nl), IZA, Bewuz, Promovendum, National Academic, Besured)
  • CZ
  • OHRA
  • Menzis

Indien u verzekerd bent bij Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avero, De Friesland) of bij Eno kunt u ook bij LUBEC in behandeling komen.

Zorg bij het LUBEC wordt door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. De hoogte van die vergoeding is verschillend per ziektekostenverzekeraar, onder meer afhankelijk van de afspraken die het LUBEC met de betreffende verzekeraar heeft. Het LUBEC zorgt ervoor dat de kosten van de zorg nooit hoger zijn dan wat de ziektekostenverzekeraar vergoedt. Als cliënt van het LUBEC betaalt u dus nooit meer dan uw eigen risico voor het betreffende kalenderjaar.

2022-2023
Vanaf 2022 wordt de zorg gedeclareerd volgens een nieuwe bekostiging.  Meer hierover leest u in deze patiëntenfolder

Afspraak afzeggen  
Wij verzoeken u om een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Wanneer afspraken binnen 24 uur worden geannuleerd of u bent zonder bericht afwezig, ontvangt u een factuur van € 45 per afspraak. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. 

Aanmelden volwassenen (18 jaar en ouder)

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier of door te bellen met het secretariaat: 071-527 40 63.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.