Logo Universiteit Leiden.

nl en

Kosten en vergoeding

Kosten van diagnostiek en/of behandeling voor cliënten van 18 jaar en ouder.

Het LUBEC is een door het ministerie van VWS erkende zorginstelling en beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.  De door het LUBEC geleverde zorg is gespecialiseerde GGZ en is onderdeel van het basispakket.
  
LUBEC heeft in 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Bij sommige verzekeraars hebben we een maximum budget, dat kan in de loop van 2024 tot beperkingen leiden. 

Met ingang van 14 juni 2024 zijn we genoodzaakt een intake-stop in te stellen voor verzekerden van Achmea en CZ (inclusief alle labels van deze verzekeraars). Mogelijk is dit tijdelijk, maar onze wachttijd voor verzekerden van CZ en Achmea/ZK is momenteel niet bekend. Uw verzekeraar kan u verder helpen en bemiddelen bij een andere zorgaanbieder.

Uw diagnostiek en/of behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket. Alleen uw eigen risico kan worden aangesproken, wanneer u elders nog geen zorgkosten heeft gmaakt. 

Afspraak afzeggen  
Wij verzoeken u om een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Wanneer afspraken binnen 24 uur worden geannuleerd of u bent zonder bericht afwezig, ontvangt u een factuur van € 45 per afspraak. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. 

Deze website maakt gebruik van cookies.