Logo Universiteit Leiden.

nl en

De onderzoekers

Hoogleraar Ecotoxicologie Martina Vijver en universitair docent Maarten Schrama zijn oprichters en leiders van het Levend Lab. Daarnaast zijn er nog meerdere ecologen en biologen betrokken bij het onderzoek van het lab.

Martina Vijver

Prof. dr. Martina G. Vijver is hoogleraar Ecotoxicologie binnen het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden. Haar passie is het begrijpen en kwantificeren van de impact van menselijke activiteiten op ecosystemen. Ze onderzoekt verschillende stressoren zoals chemicaliën, nanomaterialen, elektromagnetische velden of licht. De respons kan variëren van de conditie van individuele soorten tot voedselketens en ecologische communities. In 2016 richtte ze met Dr. Maarten Schrama het Levend Lab op. Deze faciliteit maakt het mogelijk om een brug te slaan tussen de extrapolatie van milieustressoren van het lab naar het veld.

Maarten Schrama

Maarten Schrama is universitair docent bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden. Hij onderzoekt hoe wij als mensen – vaak ongewild – ziekten en ziektevectoren bevorderen in de ecosystemen die ons omringen. Zo ontdekte hij dat de veranderingen in het Nederlandse landschap – zoals intensieve landbouw en het gebruik van bestrijdingsmiddelen – gunstig zijn voor muggen die tropische ziektes overbrengen.

Sam Boerlijst

Sam P. Boerlijst is een promovendus in vectorecologie binnen het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden. Zijn passie is het ontwikkelen van nieuwe systematische bemonsteringstechnieken die helpen bij het herkennen van veranderingen in de ecologische samenstellingen van soorten. Sam onderzoekt hoe muggenpopulaties worden beïnvloed door stressfactoren zoals temperatuur, voedingsconcentraties, competitie en predatie.

Krijn Trimbos

Dr. Krijn B. Trimbos is universitair docent in de milieubiologie bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van innovatieve DNA-methoden en op het toepassen van deze methoden binnen milieu-biologische vraagstukken. Zo bestudeert Krijn binnen zijn projecten het effect van bestrijdingsmiddelen en stikstof op zoetwatersystemen met behulp van DNA-technieken. Daarnaast onderzoekt hij of je DNA kan gebruiken om de leeftijd van organismen te schatten.

Tom Nederstigt

Tom Nederstigt is promovendus bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden. Met zijn onderzoek probeert hij beter te begrijpen hoe door de mens geïntroduceerde stoffen zich verplaatsen door ecosystemen en welke invloed ze op deze ecosystemen hebben. Hierbij gebruikt en ontwikkelt Tom methoden waarbij ecologische interacties tussen verschillende organismen centraal staan. Zijn onderzoeksresultaten zijn beter te vertalen naar natuurgetrouwe condities dan traditioneel labonderzoek. Relatief nieuwe stressoren, met name nanomaterialen, vormen een kernonderdeel van zijn onderzoek.

Martin van der Plas

Martin van der Plas is promovendus in de ecotoxicologie bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden. Met DNA-technieken bestudeert hij de effecten van nanodeeltjes op de soortensamenstelling van aquatische ecosystemen. Zijn doel hiermee is om aan te tonen wat de effecten zijn van deze deeltjes op het ecosysteem. Daarnaast probeert hij te achterhalen of DNA-technieken de traditionele methodes kunnen vervangen.

Deze website maakt gebruik van cookies.