Logo Universiteit Leiden.

nl en

Meta-curricular programma's

De meta-curriculaire programma's van het LMW zijn gericht op duurzame persoonlijke ontwikkeling en begeleiding.

Learning My Way (LMW) biedt een systematische, gepersonaliseerde, en wetenschappelijk gefundeerde benadering die zich richt op persoonlijke ontwikkeling en begeleiding op lange termijn. Dit in plaats van geïsoleerde interventies. Om langdurige retentie mogelijk te maken, biedt LMW elke deelnemer een online, AVG-veilig, persoonlijk portfoliosysteem met hulpmiddelen voor zelfreflectie, evenals audiovisuele en schriftelijke kennisoverdracht. Dit 'lange-termijn record' dient ook als een extern geheugen: van grote waarde om de eigen ontwikkeling in herinnering te brengen.

Het meta-curriculum wordt altijd getimed op relevante fasen in het reguliere studieprogramma. Aanbieden van LMW-modules wordt afgestemd op de taken die studenten in hun reguliere programma te doen hebben. Portfolio voorbereiding en reflectie gaan altijd vooraf aan de face-to-face interventies.

Meta-curriculums omvatten seminars, workshops en micro-coaching. De belangrijkste gebieden van training en coaching zijn momenteel:

  • Persoonlijke en professionele zingeving ontwikkeling van missie, visie en meta-cognitieve vaardigheden (bijv. toekomstige zelfprojectie, autonome leervaardigheden, commitment-training) toepasbaar in mentoring, tutoring, interpersoonlijke professionele training, programma's voor onderzoeksvaardigheden en educatieve en professionele contexten.
     
  • Talent & veerkracht ontwikkeling opsporen, benoemen en trainen van iemands unieke talent en zijn bijdrage aan persoonlijke en professionele omgevingen. En omgekeerd: het identificeren, benoemen en omgaan met de eigen favoriete manier om zichzelf in de weg te staan.
     
  • Vakoverstijgende vaardigheden ontwikkeling Online en blended learning tools om zgn. soft skills en gedragsvaardigheden te beoordelen, ontwikkelen, monitoren en ondersteunen. Dit ondersteund door een online 360o feedback en buddy-systeem.
  •  Train-the-teacher curriculum dat docenten en tutoren helpt om grotendeels autonoom te werken met LMW-tools binnen hun eigen organisatie.

In het kort

Het LMW-meta-curriculum helpt individuen bij het ontwikkelen en monitoren van hun persoonlijke en professionele missie, parallel aan reguliere onderwijstrajecten of op cruciale punten in de professionele carrière. Deelnemers worden begeleid om gefundeerde persoonlijke loopbaankeuzes te maken, (opnieuw) aan de slag te gaan met hun eigen motivatie en leerdoelen en hun competentieontwikkeling daarop af te stemmen. LMW in academische settings enthousiasmeert en stelt studenten ook in staat hun rol als wetenschappelijk onderzoeker of scientist-practitioner te verkennen en uit te werken. Dit motiveren tevens om deze kwaliteit op te nemen in hun professionele identiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.