Logo Universiteit Leiden.

nl en

Learning My Way

Learning My Way helpt professionals en studenten bij het vinden en bewandelen van een zinvolle weg door leven en beroep.

Over Learning My Way

Onze aanpak begeleidt mensen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, gezonde en betrokken professionals en burgers. Learning My Way (LMW) interventies en workshops helpen deelnemers om hun eigen pad te ontdekken en vorm te geven, hun bijdrage aan de samenleving te realiseren en hun unieke talent te ontdekken. Naast bewustwording van de eigen drijfveren, leren LMW-programma's deelnemers ook te handelen naar hun inzichten, ook in relatie met hun omgeving. LMW training en coaching ondersteunt de veerkracht van deelnemers om weerbaar te zijn en autonoom om te gaan met tegenslagen in studie, werk en privé.

LMW-interventies worden ondersteund door een geïntegreerde ICT-infrastructuur voor levenslang leren (het online Learning My Way portfolio). Deze online omgeving reist met de deelnemer zelf, in plaats van met de instelling. Dit garandeert een hands-on implementatie van levenslang leren. In onderwijsinstellingen en andere organisaties vormt dit een zogenaamd ‘meta-curriculum’, dat de persoonlijke link vormt met de reguliere onderwijsprogramma's.

Foto: Justin Sijtsma

Organisatie

Learning My Way is het hoofdprogramma van het Personal Development Centre (PDC) van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Zij biedt blended onderwijs en coaching, onder andere vanuit het Living Lab van de faculteit. Met een staf van meer dan twintig gespecialiseerde trainer-coaches, is de LMW-methode ingebed in veel reguliere Ba en Ma-programma's. De aanpak staat centraal in het Leiden My Way meta-curriculum, dat parallel aan alle onderwijsprogramma’s van de faculteit is ingebed. Andere trajecten worden gerealiseerd bij de TU Delft, de Universiteit Utrecht, verschillende postmaster- en HR-contexten en er zijn speciale varianten ontwikkeld voor het basis- en voortgezet onderwijs. LMW verzorgt ook kortdurende interventies, summer schools en workshops op locatie. Ook als aanvulling op academische programma's waar persoonlijke-professionele ontwikkeling onderbelicht is.


Meer in het algemeen ontwikkelt, implementeert, evalueert en consolideert het PDC innovatieve vormen van blended learning op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. In 2018 werd het LMW-programma bekroond met de Leiden-Delft-Erasmus (Henk Dekker) Award voor onderwijsvernieuwing.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.