Logo Universiteit Leiden.

nl en

Producten en diensten

De producten en diensten van JobMotion voor opdrachtgevers.

Detacheren

Bij detacheren komen de werknemers in dienst van JobMotion en worden zij voor bepaalde tijd of de duur van een project te werk gesteld bij de Universiteit Leiden.
Deze werknemers kunnen door de opdrachtgevers zelf worden aangebracht (payroll) of JobMotion kan zorgdragen voor de Werving en Selectie van mogelijke kandidaten.

Contractmogelijkheden

Voor verschillende groepen werknemers biedt JobMotion verschillende soorten producten aan, die zoveel mogelijk aansluiten op de wensen van de opdrachtgever. Hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden die de basis kunnen vormen voor de gewenste contracten.

Met werkbriefje

U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren.

Contract voor bepaalde tijd   Productomschrijving
 • op basis van daadwerkelijk gewerkte uren. (met werkbriefje)
 • ziekterisico JobMotion
 • indien Jobmotion de Werving & Selectie heeft verzorgd is dit de enige keuze
 • de werknemer wordt per week uitbetaald.
  Uitbetaling en facturering op basis van gewerkte uren. Eventuele uitkering van ziekte-uren zijn voor risico van JobMotion. Naast salaris ontvangt de medewerker pensioen (vanaf 21 jaar, op eigen verzoek en reserveringen voor  vakantie- en feestdagen en vakantiebijslag. De medewerker heeft recht op 232 verlofuren per jaar of een evenredig deel daarvan.
De werknemer heeft vanaf 18 jaar recht op pensioen. Zie hiervoor de website van Brand New Day.

Contract op basis van een vast aantal uren per week/maand

Contract vast aantal uren   Productomschrijving
 • op basis van contracturen
 • ziekterisico voor opdrachtgever
 • opdrachtgeverkeuze
 • de werknemer wordt per maand uitbetaald. Deze optie kan alleen als de werknemer zelf wordt aangeleverd (payroll)
  Op basis van een door de opdrachtgever te bepalen aantal contracturen betaalt JobMotion de medewerker. De opdrachtgever ontvangt een vaste factuur. Dus ongeacht hoeveel de medewerkers gewerkt heeft, vakantie en/of feestdagen genoot. Eventuele ziekte-uren  worden ook in rekening gebracht. Het aantal vakantie en/of vrije dagen bepaalt en administreert de opdrachtgever zelf. JobMotion keert wel 8% vakantiebijslag uit. De werknemer heeft vanaf 18 jaar recht op pensioen. Zie hiervoor de website van Brand New Day.

Student-assistenten en Onderwijs- en Onderzoeksassistenten

Contract student-assistent   Productomschrijving
 • op basis van contracturen
 • ziekterisico voor opdrachtgever
 • opdrachtgeverkeuze
 • de student wordt per maand uitbetaald. Deze optie kan alleen als de student zelf wordt aangeleverd (payroll)
  Op basis van een door de opdrachtgever te bepalen aantal contracturen betaalt JobMotion de medewerker. De opdrachtgever ontvangt een vaste factuur. Dus ongeacht hoeveel de medewerkers gewerkt heeft, vakantie en/of feestdagen genoot. Eventuele ziekte-uren  worden ook in rekening gebracht. Het aantal vakantie en/of vrije dagen bepaalt en administreert de opdrachtgever zelf. JobMotion keert wel 8% vakantiebijslag uit. De werknemer heeft vanaf 18 jaar recht op pensioen. Zie hiervoor de website van Brand New Day.

Senioren

Contract  Senioren   Productomschrijving
 • op basis van daadwerkelijk gewerkte uren.'
 • de werknemer wordt per week uitbetaald.  
  Met name voor het surveilleren bij tentamens en tentamens voor dyslectische studenten. Maar ook als gastheer/vrouw tijdens afstudeerdagen, seminars en congressen.

Flexpool medewerkers

JobMotion beschikt over een omvangrijke Pool Flexmedewerkers. Deze medewerkers zijn na een intakegesprek opgenomen in de pool en worden ingezet bij vacatures en projecten binnen de Universiteit. Deze vacatures en opdrachten zijn heel divers van karakter, en ook van looptijd. Ook is de samenstelling van de flexpool divers. In de regel blijken masterstudenten en recent afgestudeerde medewerkers wel zeer geschikt te zijn om opgenomen te worden in de flexpool.  

U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren.

 • op basis van daadwerkelijk gewerkte uren. (met werkbriefje)
 • ziekterisico JobMotion
 • de werknemer wordt per week uitbetaald.
  Uitbetaling en facturering op basis van gewerkte uren. Eventuele uitkering van ziekte-uren zijn voor risico van JobMotion. Naast salaris ontvangt de medewerker pensioen (vanaf 21 jaar na 26 gewerkte weken) en reserveringen voor kort verzuim, vakantie- en feestdagen en vakantiebijslag.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.