Logo Universiteit Leiden.

nl en

Producten en diensten

De producten en diensten van JobMotion voor opdrachtgevers.

Detacheren

Bij detacheren komen de werknemers in dienst van JobMotion en worden zij voor bepaalde tijd of de duur van een project te werk gesteld bij de Universiteit Leiden.
Deze werknemers kunnen door de opdrachtgevers zelf worden aangebracht (payroll) of JobMotion kan zorgdragen voor de Werving en Selectie van mogelijke kandidaten.

Een overzicht van de diensten die JobMotion aanbiedt vindt u in onze flyer.

Contractmogelijkheden

Voor verschillende groepen werknemers biedt JobMotion verschillende soorten producten aan, die zoveel mogelijk aansluiten op de wensen van de opdrachtgever. Hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden die de basis kunnen vormen voor de gewenste contracten.

Met werkbriefje

U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren.

Contract voor bepaalde tijd   Productomschrijving
 • op basis van daadwerkelijk gewerkte uren. (met werkbriefje)
 • ziekterisico JobMotion
 • indien Jobmotion de Werving & Selectie heeft verzorgd is dit de enige keuze
 • bij payroll is dit contract het meest standaard. 
 • de werknemer wordt per week uitbetaald.
  Uitbetaling en facturering op basis van gewerkte uren. Eventuele uitkering van ziekte-uren zijn voor risico van JobMotion. Naast salaris ontvangt de medewerker pensioen (vanaf 21 jaar, op eigen verzoek doch uiterlijk na 26 weken) en reserveringen voor kort verzuim, vakantie- en feestdagen en vakantiebijslag. De verplichte
sluitingsdagen en lokale feestdagen van de Universiteit zijn voor rekening van de medewerker en worden opgenomen  uit de 232 verlofuren per jaar bij een 38-urige werkweek of een evenredig deel daarvan.

Flexpoolmedewerkers

Jobmotion beschikt over een omvangrijke Pool Flexmedewerkers. Deze medewerkers zijn na een intakegesprek opgenomen in de pool en worden ingezet bij vacatures en projecten binnen de Universiteit. Deze vacatures en opdrachten zijn heel divers van karakter, en ook van looptijd. Ook is de samenstelling van de flexpool divers. In de regel blijken masterstudenten en recent afgestudeerde medewerkers wel zeer geschikt te zijn om opgenomen te worden in de flexpool.  

U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren.

Contract voor bepaalde tijd     Productomschrijving
 • op basis van daadwerkelijk gewerkte uren. (met werkbriefje)
 • ziekterisico JobMotion
 • de werknemer wordt per week uitbetaald.
  Uitbetaling en facturering op basis van gewerkte uren. Eventuele uitkering van ziekte-uren zijn voor risico van JobMotion. Naast salaris ontvangt de medewerker pensioen (vanaf 21 jaar, op eigen verzoek) en reserveringen voor kort verzuim, vakantie- en feestdagen en vakantiebijslag

Student-assistenten en Onderwijs- en Onderzoeksassistenten

Contract student-assistent   Productomschrijving
 • op basis van contracturen
 • ziekterisico voor opdrachtgever
 • opdrachtgeverkeuze
 • de student wordt per maand uitbetaald. Deze optie kan alleen in combinatie met een mantelovereenkomst en als de student zelf wordt aangeleverd (payroll)
  Op basis van een door de opdrachtgever te bepalen aantal contracturen betaalt JobMotion de medewerker. De opdrachtgever ontvangt een vaste factuur. Dus ongeacht hoeveel de medewerkers gewerkt heeft, vakantie en/of feestdagen genoot. Eventuele ziekte-uren  worden ook in rekening gebracht. Het aantal vakantie en/of vrije dagen bepaalt en administreert de opdrachtgever zelf. JobMotion keert wel 8% vakantiebijslag uit. De werknemer heeft vanaf 21 jaar recht op pensioen  via JobMotion (op eigen verzoek doch uiterlijk na 26 weken).

Senioren

Contract  Senioren   Productomschrijving
 • op basis van daadwerkelijk gewerkte uren.'
 • de werknemer wordt per week uitbetaald.  
  Met name voor het surveilleren bij tentamens en tentamens voor dyslectische studenten. Maar ook als gastheer/vrouw tijdens afstudeerdagen, seminars en congressen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie