Logo Universiteit Leiden.

nl en

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie en weetjes voor de opdrachtgever.

CAO NU 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 treedt de CAO Nederlandse Universiteiten in werking.
 

Wet Arbeidmarkt in Balans (WAB)

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. Middels de WAB wil de regering deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken.
Payrollers krijgen per 1 januari 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener. Daarom volgt JobMotion vanaf deze datum de CAO Nederlandse Universiteiten.

 

De belangrijkste veranderingen die hieruit voortvloeien zijn:

 1. JobMotion mag 3 tijdelijke contracten in 3 jaar tijd aangaan óf eenmalig een langdurig project-contract met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 3 maanden.

  - In uitzondering hierop kunnen student-assistenten onbeperkt worden aangesteld.
  - Er zijn nog veel meer uitzonderingen. Neem voor meer informatie contact op met JobMotion.
   
 2. Alle medewerkers hebben recht op een eindejaarsuitkering vanaf 1 januari 2020.
 3. Bij ziekte wordt 100% doorbetaald, er geldt geen wachtdag meer.
 4. JobMotion dient oproepkrachten na 12 maanden een vaste arbeidsomvang aan te bieden, gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren in deze 12 maanden.


Contracten waar een periode van minstens 6 maanden en 1 dag tussen zit, worden niet beschouwd als opvolgende dienstverbanden. Na deze periode kan JobMotion weer opnieuw 3 contracten afsluiten in 3 jaar tijd. Aanstellingen bij de Universiteit Leiden tellen mee in het aantal dienstverbanden.

U kunt dit ook terugvinden op deze flyer.

 

Kilometer App

Bereken de kilometer vergoeding waarop uw medewerker recht heeft volgens de standaard regeling van de Universiteit met deze Kilometer App.

 

Algemene informatie voor de opdrachtgever

De diverse faculteiten en afdelingen binnen de Universiteit Leiden maken veelvuldig gebruik van tijdelijke arbeidskrachten.
Gezien de toenemende omvang en de daarmee verbonden kosten heeft de Universiteit Leiden besloten om een eigen, intern gehuisvest detacheringbureau op te richten, genaamd JobMotion.
Door de activiteiten zo veel mogelijk te concentreren binnen het interne detacheringbureau wordt een doelgerichte invulling en een uniforme manier van werken gestimuleerd. JobMotion kan de tijdelijke arbeidskrachten op een substantieel goedkopere wijze ter beschikking stellen dan de commerciële externe uitzendbureaus. Dit komt mede doordat er geen BTW in rekening hoeft te worden gebracht.

De voordelen van een intern gehuisvest detacheringbureau zijn:

 • goedkopere bedrijfstarieven
 • geen BTW
 • korte communicatielijnen
 • een centraal aanspreekpunt binnen de Universiteit Leiden
 • een drempelverlagende werking naar de werknemer en aanvrager
 • mogelijkheid tot regelmatige evaluatie
 • hoge betrokkenheid, bekendheid met de bedrijfscultuur
 • het detacheringbureau als dienstverlening aan P&O
 • snellere signalering van knelpunten, waardoor slagvaardig en pro-actief kan worden gehandeld.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.