Logo Universiteit Leiden.

nl en

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie en weetjes voor de opdrachtgever.

Kilometer App

Bereken de kilometer vergoeding waarop uw medewerker recht heeft volgens de standaard regeling van de Universiteit met deze Kilometer App.

Kosten Indicatie App

Bereken indicatief de totale kosten die u heeft bij het aanstellen van een medewerker via Jobmotion via de Kosten Indicatie App.

Tarieven App

Vraag bij elke schaal het bijbehorend tarief per uur op met de Tarieven App.

Wet Werk en Zekerheid

Per 1-1-2015 is de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Wat betekent dat voor de opdrachtgever?

 1. Vanaf 1 juli 2015 mag Jobmotion 6 contracten in 4 jaar tijd geven. Heeft iemand aansluitend al gewerkt voor de Universiteit dan kan de periode oplopen tot maximaal 5,5 jaar.
  Naast 6 contracten in 4 jaar tijd, mag Jobmotion ook eenmalig een langdurig contract geven met eenmalig een verlenging van 3 maanden. Dit laatste gold ook onder de oude wetgeving.
 2. In contracten met een duur van 6 maanden of korter mag geen proeftijd worden opgenomen. Dit is ingegaan per 1-1-2015.
  Oplossing: Begin met een kort contract, bijv. van 1 of 1,5 maand. 
 3. Na 1 juli 2015 mag een werknemer die 4 jaar in dienst is bij Jobmotion, 6 maanden niet voor Jobmotion werken. Er moet een periode van 26 weken (= 6 maanden) tussen zitten, voordat de werknemer opnieuw in dienst kan worden genomen. Dit geldt ook voor werknemers die eenmalig een langdurig contract hebben gehad.   
 4. Jobmotion moet werknemers die 2 jaar of langer werkzaam zijn een transitievergoeding betalen (vanaf 1-7-2015) . Deze vergoeding wordt niet aan u doorberekend.

U kunt dit ook terugvinden op deze flyer.  

Mantelovereenkomst

Met ingang van 1 januari 2015 is een Mantelovereenkomst tussen de universiteit en JobMotion van kracht geworden.

Algemene informatie voor de opdrachtgever

De diverse faculteiten en afdelingen binnen de Universiteit Leiden maken veelvuldig gebruik van tijdelijke arbeidskrachten.
Gezien de toenemende omvang en de daarmee verbonden kosten heeft de Universiteit Leiden besloten om een eigen, intern gehuisvest detacheringbureau op te richten, genaamd JobMotion.
Door de activiteiten zo veel mogelijk te concentreren binnen het interne detacheringbureau wordt een doelgerichte invulling en een uniforme manier van werken gestimuleerd. JobMotion kan de tijdelijke arbeidskrachten op een substantieel goedkopere wijze ter beschikking stellen dan de commerciƫle externe uitzendbureaus. Dit komt mede doordat er geen BTW in rekening hoeft te worden gebracht.
Zie ook het overzicht van de diensten en de leveringsvoorwaarden.

In het handboek wordt het aanbod van diensten van JobMotion en de werkwijze van JobMotion toegelicht. Nadere uitleg over de in het handboek vermelde zaken kunt u verkrijgen bij de contactpersonen van JobMotion B.V. De voordelen van een intern gehuisvest detacheringbureau zijn:

 • goedkopere bedrijfstarieven
 • geen BTW
 • korte communicatielijnen
 • een centraal aanspreekpunt binnen de Universiteit Leiden
 • een drempelverlagende werking naar de werknemer en aanvrager
 • mogelijkheid tot regelmatige evaluatie
 • hoge betrokkenheid, bekendheid met de bedrijfscultuur
 • het detacheringbureau als dienstverlening aan P&O
 • snellere signalering van knelpunten, waardoor slagvaardig en pro-actief kan worden gehandeld.

Om de continuĆÆteit, expertise en kwaliteit van de personele bezetting te waarborgen, heeft JobMotion een contract met twee uitzendorganisaties, nl. Randstad en De Koning. Via deze uitzendorganisaties kunnen medewerkers geworven worden, die JobMotion niet in het eigen bestand heeft.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie