Logo Universiteit Leiden.

nl en

Studiemateriaal bij de colleges

HOVO streeft ernaar het studiemateriaal voor aanvang van de colleges aan de deelnemers toe te sturen, maar sommige docenten willen de inhoud van hun colleges verrassend houden en op het laatste moment kunnen inspelen op actualiteiten. Zij kiezen ervoor het materiaal op college uit te reiken of u na afloop te laten toesturen.

Bij de beschrijving van de diverse collegeseries kunt u lezen welk studiemateriaal wordt gebruikt. Daarbij staat te lezen wat het bureau HOVO aan u zal sturen en wat u zelf dient aan te schaffen. Alle deelnemers die hun emailadres aan HOVO hebben doorgegeven krijgen de digitale bestanden of links van het studiemateriaal voor aanvang van de colleges.

Studieboek

Bij sommige collegeseries staat er een boek voorgeschreven. Tenzij anders aangegeven in de beschrijving van de collegereeks, dient u studieboeken zelf aan te schaffen in de boekhandel. Een indicatie van de prijs staat bij de titelbeschrijving.

Syllabus

Een syllabus kan bestaan uit een bloemlezing van gepubliceerde teksten en/of teksten die speciaal voor de colleges geschreven zijn. In alle gevallen heeft de docent zelf de teksten voor zijn college geselecteerd. 

Sinds we de syllabi alleen in digitale bestanden beschikbaar stellen worden deze steeds vaker in delen aangeboden, bij een bepaald college.

Powerpointpresentaties

Het bureau van HOVO heeft de docenten bij het verzamelen van de kopij voor de studiegids gevraagd op te geven of zij hun eventuele powerpointpresentaties en ander beeldmateriaal beschikbaar willen stellen. Er kunnen belangrijke redenen zijn de powerpoints niet of slechts gedeeltelijk te verspreiden. Mogelijk wil de docent het materiaal nog publiceren of zijn er kostbare auteursrechten te voorzien. Wanneer de docenten in overname hebben toegestemd staat dat in de studiegids vermeld.

De powerpoints worden alleen digitaal beschikbaar gesteld. De bestanden van powerpoint zijn meestal erg groot, zeker wanneer ze afbeeldingen bevatten. HOVO zet ze daarom meestal om in pdf-format. Wanneer uw computer niet over de juiste versie van Adobe-reader beschikt om deze te lezen, kunt u deze gratis downloaden via  Adobe.

Literatuurlijsten, lijsten van interessante websites

Om verder lezen en studeren te bevorderen vraagt HOVO de docenten een korte literatuurlijst aan de deelnemers te geven.
Bij collegereeksen over bepaalde literaire werken wordt de lijst te behandelen boeken doorgaans al in de aankondiging van de collegereeks gepubliceerd. Zo hebben de deelnemers meer tijd de boeken te lezen en zich voor te bereiden op de colleges.
Doorgaans krijgt u bij deze series kort voor aanvang of tijdens de colleges enkele verwijzingen naar secundaire literatuur. 

Digitale leeromgeving (Brightspace)

Naast de verzending van studiemateriaal per mail, opent HOVO bij veel collegereeksen een digitale leeromgeving op Brightspace. De deelnemers van die reeksen krijgen standaard een ULCN-account waarmee ze zich op de leeromgeving kunnen aanmelden en gebruik kunnen maken van de universiteitsbibliotheek (UB). (Zie verder de tekst op deze website over het gebruik van de UB.)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.