Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Studiemateriaal bij de colleges

HOVO streeft ernaar het studiemateriaal voor aanvang van de colleges aan de deelnemers toe te sturen, maar sommige docenten willen de inhoud van hun colleges verrassend houden en op het laatste moment kunnen inspelen op actualiteiten. Zij kiezen ervoor het materiaal op college uit te reiken of u na afloop te laten toesturen.

Studieboek

Bij sommige collegeseries staat er een boek voorgeschreven. Doorgaans dient u dit zelf in de boekhandel aan te schaffen, maar ook dat staat er expliciet in de beschrijving bij. In de prijs voor de collegeserie is dan uiteraard geen bedrag voor het studiemateriaal opgenomen. De kosten voor de boeken staan in de studiegids vermeld zodat u een goede indruk kunt krijgen wat de collegereeks u gaat kosten.

Syllabus

Een syllabus kan bestaan uit een bloemlezing van gepubliceerde teksten en/of teksten die speciaal voor de colleges geschreven zijn. In alle gevallen heeft de docent zelf de teksten voor zijn college geselecteerd.

Powerpointpresentaties

Het bureau van HOVO heeft de docenten bij het verzamelen van de kopij voor de studiegids gevraagd op te geven of zij hun eventuele powerpointpresentaties en ander beeldmateriaal beschikbaar willen stellen. Er kunnen belangrijke redenen zijn de powerpoints niet of slechts gedeeltelijk te verspreiden. Mogelijk wil de docent het materiaal nog publiceren of zijn er kostbare auteursrechten te voorzien. Wanneer de docenten in overname hebben toegestemd staat dat in de studiegids vermeld.

De powerpoints worden alleen digitaal beschikbaar gesteld. De bestanden van powerpoint zijn meestal erg groot, zeker wanneer ze afbeeldingen bevatten. HOVO zet ze daarom meestal om in pdf-format. Wanneer uw computer niet over de juiste versie van Adobe-reader beschikt om deze te lezen, kunt u deze gratis downloaden via  Adobe.

Literatuurlijsten, lijsten van interessante websites

Om verder lezen en studeren te bevorderen vraagt HOVO de docenten een korte literatuurlijst aan de deelnemers te geven.In het bijzonder bij colleges over letterkunde is het van belang de deelnemers te wijzen op de belangrijkste secundaire literatuur.
Bij collegereeksen over bepaalde literaire werken wordt de lijst te behandelen boeken doorgaans al in de aankondiging van de collegereeks gepubliceerd. Zo hebben de deelnemers meer tijd de boeken te lezen en zich voor te bereiden op de colleges.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie