Logo Universiteit Leiden.

nl en

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteit van het programma en de colleges van HOVO te bewaken wordt aan de deelnemers een digitaal evaluatieformulier voorgelegd. De resultaten van deze evaluaties worden aan de betreffende docenten voorgelegd. Bovendien heeft het College van Bestuur voor het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs de commissie HOVO benoemd. Deze commissie is samengesteld uit een brede vertegen­woor­diging van (oud-)docenten van de ver­schillende facultei­ten en enkele leden die de contacten onderhouden met de deelnemers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.