Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Commissie HOVO

Het College van Bestuur benoemt de commissie van het HOVO. De belangrijkste taak van de commissie is de vaststelling van het collegeprogramma en de bewaking van de kwaliteit ervan. De commissie is samengesteld uit een brede vertegen­woor­diging van de (oud-)docenten van de ver­schillende facultei­ten en enkele leden die de contacten onderhouden met de cursisten.

Leden van de commissie in 2017

Prof. dr. A.F. Cohen
Prof. dr. J.J. Engelen
Drs. L.G.C. Holdert-Vallez
Prof. dr. W.L. Idema (voorzitter)
Prof. dr. P. ter Keurs
Prof. dr. E. van der Meijden
Prof. dr. J.M. Otto
Prof. dr. R. Tijdeman
Prof. dr. E.G.E. van der Wall
Dr. G. Wolters

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie