Logo Universiteit Leiden.

nl en

Onderzoek

Aan de hand van drie onderzoekslijnen wordt de verbinding tussen zorg en bestuur gemaakt. Binnen deze drie onderzoekslijnen wordt een multi-level benadering gehanteerd. Dat betekent dat we ons richten op vraagstukken op het niveau van het gezondheidszorgstelsel, het niveau van organisaties en netwerken van organisaties, en naar professionals binnen organisaties.

De drie onderzoekslijnen zijn als volgt gedefinieerd:

  1. Defining concepts of health systems
  2. Bridging social and medical policy approaches
  3. Leading adaptive healthcare

Onderzoek: Defining concepts of health systems

Er zijn verschillende manieren waarop het zorgstelsel ingericht kan worden. Het gebruiken van concepten zoals Value-based healthcare en Population Health Management gaat uit van een bepaalde manier van denken over de zorg en de inrichting daarvan, en heeft impact op organisaties en haar medewerkers.  Binnen deze lijn wordt dan ook gekeken naar wat verschillende concepten precies inhouden en wat deze concepten betekenen voor de organisatie van de zorg.

Recente publicaties

Goijaerts, J., van der Zwan, N. & Bussemaker, M. (2022). Health and the social investment stae. Journal of Eurpean Public Policy. https://doi.org/10.1080/13501763.2022.2038239

van Staalduinen, D.J., van den Bekerom, P., Groeneveld, S., Kidanemariam, N., Stiggelbout, A.M. & Elske van den Akker-van Marle, M. (2022). The implementation of value-based healthcare: a scoping review. BMC Health Services Research. https://doi.org/10.1186/s12913-022-07489-2

Onderzoek: Bridging social and medical policy-approaches

Sociale vraagstukken zijn veelal verbonden aan gezondheidsvraagstukken, en vice versa. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen schulden en gezondheid. Dat betekent dat organisaties uit het sociaal domein, het openbaar bestuur en de zorg met elkaar moeten samenwerken. Deze verbinding staat binnen deze lijn centraal. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verschillende betrokken organisaties elkaar vinden? En hoe kunnen we zorgen dat beleid deze verbinding faciliteert?

Recente publicaties

Schmidt, E., Schalk, J., Ridder, M., van der Pas, S., Groeneveld, S. & Bussemaker, M. (2022). Collaboration to combat COVID-19: policy responses and best practices in local integrated care settings. Journal of Health Organization and Management. https://doi.org/10.1108/JHOM-03-2021-0102

Toshkov, D., & Mazepus, H. (2022). Does the Election Winner-Loser Gap Extend to Subjective Health and Well-Being? Political Studies Review, 0(0). https://doi.org/10.117/14789299221124735

Bernards B. & Schmidt E. (2021), Regels breken in het belang van de burger. Van rebelse leidinggevende naar rebelse professional?, B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij 48(2): 156-173.

Onderzoek: Leading adaptive healthcare

Als COVID-19 ons iets geleerd heeft, is dat het belang van het snel kunnen inspelen op nieuwe situaties en omstandigheden. Flexibel kunnen inspelen op wat nodig is op dit moment en op de lange termijn is daarmee één van de grote uitdagingen waar de zorg voor staat. Zowel op het niveau van het zorgstelsel, de zorgorganisatie en het niveau van de zorgprofessional wordt gekeken hoe je oog kan blijven houden en in kan blijven spelen op wat nodig is.

Recente publicaties

Schmidt, E., van der Pas, S., Schalk, J., Wieringa, S., Kraaijeveld, B., Groeneveld, S. & Bussemaker, M. (2022). Patientbetrokkenheid tijdens crisisbesluitvorming. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen

Schalk. J., Schmidt, E., van der Pas, S., Wieringa, S., Groeneveld, S. & Bussemaker, J. (2021). Tweebenig besturen binnen zorgnetwerken: Besturen tijdens de ‘hamer’ en de ‘dans’ in zorgregio west. Bestuurskunde. 30 (3) doi: 10.5553/Bk/092733872021030003004

 
 
Deze website maakt gebruik van cookies.