Leiden University logo.

nl en

ANBI

Stichting Havinga Fonds (803758340) Einsteinweg 55 2300 RA Leiden

Voorzitter/penningmeester: Prof. Dr. H. de Groot
Secretaris: Prof. dr. M. van der Stelt

overige leden:
Prof. dr. R. Nolte (RUN)
Prof. dr. B. Feringa (RUG)
Prof. dr. M. Koper (UL)
Dr. ing. M. Overhand (UL)

De doelstelling en het actuele beleid

De stichting heeft ten doel de bevordering van de kennis van de chemie. Het beleid van de stichting is erop gericht om dit doel te bereiken door het uitnodigen van internationaal gerenommeerde wetenschappers op het gebied van de chemie, in overleg met de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het actuele beleid is lange-termijn beleid. Het is in de afgelopen 20 jaar niet gewijzigd en blijft tot nader order omgewijzigd van kracht. De Havinga-medaille is inmiddels een begrip in de internationale chemische gemeenschap van onderzoekers en behoort tot de traditie van dit wetenschapsgebied. De lijst van laureaten is beschikbaar op de website.

De wijze waarop uw instelling de fondsen wil werven

De stichting beschikt over eigen middelen vanwege het Havinga legaat. De stichting gebruikt deze middelen, en onderdeel van het beleid van de komende vijf jaar zal zijn om aanvullende fonsenwerving te starten.

De wijze waarop uw instelling fondsen en vermogen zal beheren

Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij ABN AMRO leiden. De bank rapporteert jaarlijks over de rekeningen. Het beheer van het vermogen geschiedt op advies van de beleggingsafdeling. Deze adviezen worden al dan niet overgenomen door het bestuur van de stichting. De uitvoering van het beheer is in handen van de penningmeester van de stichting. Bij afwezigheid van de penningmeester neemt de voorzitter deze taak waar.

De wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal besteden

De fondsen worden benut om de Havinga-medaille uit te reiken aan gerenommeerde internationale wetenschappers op het vakgebied van de chemie. De selectie wordt bepaald door het bestuur van de stichting. De bestuursleden vervullen hun taken zonder vergoeding. De prijswinnaar bezoekt op kosten van de stichting universiteiten in Nederland die werkzaam zijn op het vakgebied van de laureaat. Op deze manier worden nieuwe internationale ontwikkelingen ter kennis gebracht van de Nederlandse academische gemeenschap. Dit is in de geest van het testament van wijlen Prof. Egbert Havinga, die voor dit doel een deel van zijn nalatenschap bestemd heeft. Het dient vermeldt te worden dat het fonds oorspronkelijk een kado was van zijn oud-promovendi bij zijn afscheid.

This website uses cookies.  More information.