Logo Universiteit Leiden.

nl en

PhD Competence Model

In 2016 hebben Universitaire Medische Centra (UMC's) van Nederland de zelfevaluatie-tool ontwikkeld gebaseerd op het PhD Competence Model. Onze partners van de Universiteit Utrecht stellen een digitale versie van de tool kosteloos beschikbaar voor onze promovendi binnen de Universiteit Leiden, ook voor een PhD die niet deelneemt aan dit onderzoek

Promovendi kunnen hiermee tijdens hun traject jaarlijks meerdere competenties (inhoudelijk, transferable/generiek) evalueren en doelstellingen formuleren. Op deze manier stimuleert de tool promovendi al vroeg in het traject tot bewustzijn en zelfreflectie en faciliteert het een proactieve houding in het persoonlijke ontwikkelingsproces.

Intrinsic Activity
PhD Competence Model waarop de zelfevaluatie tool is gebaseerd. Promovendi kunnen met de zelfevaluatie tool hun ontwikkeling monitoren op deze competenties en doelstellingen formuleren naar eigen keuze.

Deze tool wordt inmiddels al meerdere jaren gebruikt door UMCs en Nederlandse universiteiten. Universiteit Utrecht biedt de zelfevaluatie-tool ook al enige tijd aan en in sommige Graduate Schools wordt het gebruik al standaard gestimuleerd. Uit een interne evaluatie van de Universiteit Utrecht blijkt dat promovendi positieve ervaringen hebben bij het gebruik van deze tool.

Onze partners van de Universiteit Utrecht stellen een digitale versie van de tool beschikbaar voor onze promovendi binnen de Universiteit Leiden. 

Promovendi kunnen gebruik maken van de zelfevaluatie tool via deze link na het aanmaken van een account, ook wanneer men niet deelneemt aan dit onderzoek. Als je wel wilt deelnemen aan het onderzoek, vul dan het deelnameformulier in. 

Deze website maakt gebruik van cookies.