Logo Universiteit Leiden.

nl en

Empower your PhD project

Het Empower your PhD project (EmPhD) wil bereiken dat Leidse promovendi meer zelfregie krijgen over hun persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.

Nederlandse gepromoveerden geven aan onvoldoende voorbereid te zijn op een baan binnen of buiten de academische wereld. Terwijl huidige ontwikkelingen het nog uitdagender voor hen maken om zich voor te bereiden op hun toekomstige carrière. Om promovendi te helpen in hun loopbaanontwikkeling, is het belangrijk om hun carrièrecompetenties te verbeteren.

EmPhD project

Zelfreflectie, doelstelling en ondernemerschap zijn carrièrecompetenties die belangrijk zijn voor de eigen ontwikkeling. In het EmPhD project onderzoeken we bij startende promovendi de effecten van een bestaande zelfevaluatie-tool op carrièrecompetenties in vergelijking met interventies waarbij deze zelfevaluatie-tool ondersteund wordt met persoonlijke coaching of groepsintervisie.

De zelfevaluatie-tool is gebaseerd op het PhD Competence Model, dat al door andere universiteiten en universitaire medische centra wordt gebruikt. Promovendi hebben positieve ervaringen gerapporteerd over het gebruik van deze tool, maar het is onbekend of de tool de carrièrecompetenties vergroot.

Vraagstelling

Dit project richt zich daarom op deze vraagstelling, en onderzoekt of persoonlijke coaching en groepsintervisie de effecten van deze tool kunnen faciliteren. Op basis van de onderzoeksbevindingen adviseren we de universiteit over het toepassen van interventies op dit gebied.

Doelstelling

Ons doel is om evidence based interventies te introduceren die carrièrecompetenties verbeteren bij promovendi, zodat zij meer zelfregie krijgen over hun persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.