Logo Universiteit Leiden.

nl en

Thema's

Onze kernthema’s, waar we onze opleidingen en programma's over maken zijn: Public Affairs, Leadership, Politiek-Bestuurlijke Sensitiviteit, Veiligheid en grote maatschappelijke vraagstukken.

Public affairs betreft het beïnvloeden van processen van beleid en besluitvorming. Zowel van binnen als van buiten de overheid proberen organisaties invloed uit te oefenen op die processen. Dat wordt om een aantal redenen steeds complexer.

Besluitvorming verplaatst zich ten eerste in toenemende mate naar Europees niveau, waardoor de concurrentie om invloed in de Brusselse beleidsarena’s alleen maar toeneemt. Daarnaast laat het Nederlandse politieke systeem de opkomst van allerlei single issue bewegingen zien die de concurrentie met de traditionele belangengroepen aangaan. Bovendien is de publieke opinie van toenemend belang. De publieke opinie klinkt steeds luider en wordt lastiger te voorspellen door de toegenomen assertiviteit van de burger en de dominantie van snelle media als televisie en internet bij beeldvorming. Om in deze dynamische omgeving effectief invloed uit te kunnen (blijven) oefenen, moet de public affairs professional beschikken over inzicht in politieke en bestuurlijke processen.

Vanaf 2019 is het mogelijk zelf een leergang Public Affairs samen te stellen. We bieden de verschillende onderwerpen van de leergang aan in pakketten. Naast de vertrouwde onderdelen van de leergang, zijn er ook nieuwe onderwerpen toegankelijk.

Uitgebreide beschrijvingen over alle onderdelen vind je hier.

Het dataoverzicht van alle onderdelen vind je hier. 

Een van de kernthema’s in het aanbod van CPL is publiek leiderschap. In onze opleidingen verkennen we met de deelnemers nieuwe benaderingen om de leiderschapsrol in complexe vraagstukken succesvol richting te geven, nu en met het oog op de toekomst. Op het snijvlak tussen theorie en praktijk werken wij nauw samen met wetenschappers en ervaringsdeskundigen op het gebied van publiek leiderschap. Wij bieden diverse leertrajecten voor professionals, leidinggevenden, bestuurders en topmanagers, waaronder: de Leadership Summer School voor leidinggevenden van Den Haag en Rotterdam; Leadership Masterclasses, leergang Diversiteit en Inclusie; en de nieuwe Leergang Publiek Leiderschap voor burgemeesters, in samenwerking met het Nederlands Genootschap Burgemeesters. Daarbij kunnen wij putten uit ons wereldwijde netwerk van wetenschappers, leidinggevenden en trainers.

Als enige in Europa biedt CPL  sinds dit jaar het geaccrediteerde ‘Certified Public Manager Program (CPM)’ en ontwikkelde hiermee een nieuwe standaard voor leiderschapsontwikkeling in de publieke sector. Het CPM Program staat voor: ‘empowering public leadership in a changing world’, waarbij het draait om zinvol en zorgzaam leiderschap in de context van de opgave, de organisatie en de omgeving. Voor meer informatie zie: www.cpm-program.eu.

In het publieke domein en in de private sector is veiligheid al jaren een kernthema. Veel bestuurlijke vraagstukken komen erg krachtig naar voren op veiligheidsdilemma’s, zoals verdeling van bevoegdheden, beleidsvorming, fundamentele overheidstaken en grondrechten. In de Leergang Terrorisme Recht en Veiligheid besteden we ook aandacht aan terrorisme en contraterrorisme. Hoogleraar (Contra-)Terrorisme Edwin Bakker is één van de kerndocenten van deze leergang.

Heeft u de leergang al doorlopen en/of zoekt u meer verdieping? Dan is de Verdiepingsleergang Terrorisme, Recht en Veiligheid iets voor u.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Waarom kunnen ogenschijnlijk ‘kleine’ thema’s uitgroeien tot een politieke bananenschil? Hoe moeten medewerkers hiermee omgaan? Hoe houdt een ambtelijk adviseur zich staande in de “beleidsarena” en opereert deze succesvol in een politiek-bestuurlijke omgeving? Als beleidsmedewerker of adviseur in het openbaar bestuur werkt u in een omgeving waarin inhoudelijke rationaliteit en politieke realiteit samen moeten gaan. Dit gaat niet altijd vanzelf. Politiek-Bestuurlijke Sensitiviteit gaat over deze vraagstukken, het versterken van de politieke antenne.

De leergang Politiek-Bestuurlijke Sensitiviteit valt binnen dit thema. Meer informatie over deze leergang vind je hier.

Wilt u uw verhaal, het verhaal van uw team of organisatie krachtiger leren
vertellen? Kom dan naar één van de storytelling workshops van het Centre for Professional Learning.

De volgende workshop is op 14 februari. Meer informatie vind u hier.

Bent u geïnteresseerd in een ander vraagstuk of actueel onderwerp en wilt u een opleiding hierover volgen of mee ontwikkelen? Laat het ons weten door een email te sturen met daarin het onderwerp waarin u geïnteresseerd bent.

Uitgebreide informatie over al onze opleidingen vind u hier.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie