Logo Universiteit Leiden.

nl en

Thema's

Onze kernthema’s, waar we onze opleidingen en programma's over maken zijn: Public Affairs, Leadership, Politiek-Bestuurlijke Sensitiviteit, Veiligheid en grote maatschappelijke vraagstukken.

Op welke wijze zijn beleids- en besluitvormingsprocessen effectief te beïnvloeden? Vaak is het handig om beleidsmakers en besluitvormers in een vroeg stadium te informeren over de impact van voorgesteld beleid. Of hen te vertellen welke maatregelen kunnen helpen de doelstellingen van de organisatie te realiseren. De media zijn in toenemende mate een factor van belang. Om in deze dynamische omgeving effectief invloed uit te kunnen (blijven) oefenen moet de public affairs professional beschikken over inzicht in politieke en bestuurlijke processen. De Leergang Public Affairs helpt daarbij.

Bent u al goed bekend in deze materie en wilt u zich verdiepen? Het programma Verdiepingsleergang Public Affairs is geschikt voor ervaren PA-professionals. Ook hebben we voor de PA professional een Masterclass van een dag ontwikkeld. Daarbij bieden we 2 e-coach momenten aan met persoonlijk advies. 

De wereld is volop in beweging. Leiders van bedrijven en organisaties, op lokaal, nationaal en internationaal niveau, zien zich voor de taak gesteld om structurele veranderingen door te voeren. De Masterclasses Leadership bieden ruimte voor reflectie en experiment. Hierbij werken we samen met ervaren acteurs van Het Nationale Theater. Hoe kiest u de juiste richting en op basis waarvan wordt deze beslissing genomen? Met de methodiek van appreciative inquiry, het met andere ogen leren kijken en het stellen van de juiste vragen, wordt uw inzicht in complexe vraagstukken vergroot. In een dialoog tussen wetenschap en praktijk, en tussen generaties,  worden nieuwe wegen om de leiderschapsrol succesvol richting te geven, verkend.

In het publieke domein en in de private sector is veiligheid al jaren een kernthema. Veel bestuurlijke vraagstukken komen erg krachtig naar voren op veiligheidsdilemma’s, zoals verdeling van bevoegdheden, beleidsvorming, fundamentele overheidstaken en grondrechten. In de Leergang Terrorisme Recht en Veiligheid besteden we ook aandacht aan terrorisme en contraterrorisme. Hoogleraar (Contra-)Terrorisme Edwin Bakker is één van de kerndocenten van deze leergang.

Heb je de leergang al doorlopen en/of zoek je meer verdieping? Dan is de Verdiepingsleergang Terrorisme, Recht en Veiligheid iets voor jou.

Waarom kunnen ogenschijnlijk ‘kleine’ thema’s uitgroeien tot een politieke bananenschil? Hoe moeten medewerkers hiermee omgaan? Hoe houdt een ambtelijk adviseur zich staande in de “beleidsarena” en opereert deze succesvol in een politiek-bestuurlijke omgeving? Als beleidsmedewerker of adviseur in het openbaar bestuur werkt u in een omgeving waarin inhoudelijke rationaliteit en politieke realiteit samen moeten gaan. Dit gaat niet altijd vanzelf. Politiek-Bestuurlijke Sensitiviteit gaat over deze vraagstukken, het versterken van de politieke antenne.

Als enige in Europa biedt CPL  sinds dit jaar het geaccrediteerde ‘Certified Public Manager Program (CPM)’ en ontwikkelde hiermee een nieuwe standaard voor leiderschapsontwikkeling in de publieke sector. Het CPM Program staat voor: ‘empowering public leadership in a changing world’, waarbij het draait om zinvol en zorgzaam leiderschap in de context van de opgave, de organisatie en de omgeving. Voor meer informatie zie: www.cpm-program.eu.

Ben je geïnteresseerd in een ander vraagstuk of actueel onderwerp en wil je een opleiding hierover volgen of mee ontwikkelen? Laat het ons weten door een email te sturen met daarin het onderwerp waarin u geïnteresseerd bent.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie