Logo Universiteit Leiden.

nl en

Van Kennis naar Clicks, Reads & Likes

Schrijven om gelezen te worden - cursus voor vakprofessionals

Hoe neem je als deskundige deel aan het publieke debat, dat je vaak veel te oppervlakkig vindt? 
Hoe vertaal je jouw jarenlange ervaring in een feitelijk correct en aantrekkelijk/pakkend artikel? 
Hoe transformeer je een (onderzoeks)rapport in een sterk opiniestuk in, bijvoorbeeld, de weekendbijlage van NRC? 
Hoe breng je jouw onderwerp onder de aandacht, zonder het tot clickbait te reduceren?

In deze cursus leren professionals uit diverse vakgebieden – van IT tot business, recht of ingenieurswetenschappen en meer – hoe ze vanuit hun vakkennis aan het maatschappelijke debat deelnemen, en dit naar een hoger niveau tillen. Deelnemers krijgen de tools om hun knowhow met het bredere publiek te delen, en die op gepaste wijze in te zetten in het voortdurend evoluerende medialandschap. 

Door hun eigen sterke en leesbare teksten te schrijven, bewaken de experts de inhoud en weten ze een genuanceerd verhaal in de pers te brengen. De vakspecialisten zijn daarmee niet alleen van interne waarde voor de eigen organisatie, maar dragen die waarde en kennis van de organisatie, ook naar de buitenwereld, uit.

In vier sessies trainen we stapsgewijs de schrijfvaardigheden die professionals in staat stellen hun complexe kennis toegankelijk te maken, zodat het publiek beter onderlegd kan reflecteren over hun onderwerpen. We gaan hierbij verder dan de ‘ins and outs’ van een communicatiecursus, maar putten uit de rijke bron van praktische en wetenschappelijke kennis van de journalistiek. De docenten zijn ervaren eindredacteuren en beschikken over specialistische wetenschappelijke bagage op dit gebied. 

In deze cursus leren professionals uit diverse vakgebieden – van IT tot business, recht of ingenieurswetenschappen en meer – hoe ze vanuit hun vakkennis aan het maatschappelijke debat deelnemen, en dit naar een hoger niveau tillen.

Na afloop van de cursus kunnen deelnemers:

 • de dynamiek van het publieke debat begrijpen en daaraan een effectieve bijdrage leveren (valkuilen en tools);
 • als expert eigen sterke en leesbare teksten schrijven en hun inhoudelijke vakkennis genuanceerd in de pers brengen 
 • journalistieke vaardigheden inzetten in een steeds evoluerende (digitale) nieuwsomgeving;
 • praktische en wetenschappelijke kennis van de journalistieke wereld inzetten voor eigen teksten met als doel om gelezen te worden;
 • kritisch reflecteren op eigen en andermans opiniestukken.

Deelnemers werken gedurende de cursus aan een of meerdere (eigen) vakteksten die door de docenten en hun peers worden beoordeeld. Na elke cursusdag krijgen zij een huiswerkopdracht waarmee zij de teksten verder vormgeven. 

De totale tijdsinvestering is opgebouwd uit instituuts-uren en voorbereidingstijd. Deze zijn als volgt onder te verdelen:

 • Instituuts-uren: 22 uur
 • Voorbereidingstijd: 8,5 uur

Certificaat
Deelnemers ontvangen een certificaat van Universiteit Leiden, Faculteit Governance and Global Affairs wanneer zij minimaal 80 procent van de leergang hebben bijgewoond.

Docenten: Dr. Astrid Vandendaele en Willemijn Sneep MA, Afdeling Journalistiek en Nieuwe Media, Universiteit Leiden

Met specifieke vragen over de inhoud en doelgroep van de cursus kunt u contact opnemen met programmaleider Mr. Hans Dekker.
E: h.c.dekker@fgga.leidenuniv.nl of T: 070 800 9549

Data van Kennis naar Clicks, Reads & Likes najaar 2022 

 • woensdag 16 november 2022
 • woensdag 23 november 2022
 • woensdag 30 november 2022
 • woensdag 7 december 2022

Kosten: € 1.950,- 
Locatie: Den Haag

Voor vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Deze website maakt gebruik van cookies.