Logo Universiteit Leiden.

nl en

Politiek Sensitief in Public Affairs

Als u invloed wilt uitoefenen binnen het openbaar bestuur, moet u het spel om de publieke zaak beheersen. In het pakket Politiek sensitief in PA leert u de formele en informele spelregels kennen en gaat u op zoek naar de belangen van uw gesprekspartners. Of dat nu ambtenaren, bestuurders, journalisten of burgers zijn. Woordkeus, timing, en zicht op de procedures en de verhoudingen zijn daarbij allemaal van belang. Daarom verbreedt u in dit pakket zowel uw kennis en inzicht als uw vaardigheden om invloed uit te kunnen oefenen.

Module 1: Zicht op mijzelf en mijn positie in het spel om de publieke zaak

Deze module starten we vanuit onszelf. We werken gedurende het gehele pakket met Insights Discovery.  Binnen de overheid is dit het meest gebruikte model voor het in kaart brengen van voorkeursstijlen in gedrag. U maakt zelf een persoonlijk profiel aan. Door dit profiel krijgt u meer zelfinzicht en het biedt eveneens een herkenbare taal om te verbinden en beïnvloeden in de publieke wereld. We verkennen daarnaast de ‘spelwereld’ van het openbaar bestuur. U leert de weg kennen en doorgrondt de logica in de handelwijze van de andere spelers.

Module 2: Meer impact door politiek sensitief opereren

De tweede module gaat u vooral zelf aan de slag door te oefenen met politiek sensitief gedrag. We werken aan individuele casussen. Om de inzichten uit de eerste module te completeren gebruiken we het model van stijlen van besturen. Op praktisch niveau behandelen we de do’s en don’ts. Met een trainingsacteur oefent u vervolgens diverse beïnvloedingsmogelijkheden en gaat u op zoek naar wat voor u de beste manier is om bestuurders te beïnvloeden.

  • U houdt zich in uw dagelijks werk bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
  • U werkt bijvoorbeeld als: lobbyist, communicatieadviseur, manager public affairs, coördinator belangenbehartiging, issue manager, woordvoerder of beleidsmedewerker.
  • U functioneert op HBO of wetenschappelijk niveau.
  • U beschikt over enkele jaren relevante werkervaring.
  • Inzicht in de formele en informele spelregels van het openbaar bestuur, op alle niveaus binnen Nederland.
  • Scherp zicht op eigen voorkeursgedrag in beïnvloedingssituaties, en werken aan het verbreden van het eigen repertoire bij beïnvloeding.
  • Verschillende praktische tools om impactvol te opereren in de publieke wereld.
  • Oefening en stevige reflectie op eigen casuïstiek en beïnvloedingsstijl.

Prijs

€2245,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en is inclusief literatuur en lunches.

Data

Najaar 2020:

  • Module 1: 30 november & 1 december 2020
  • Module 2: 14 & 15 december 2020

Updates Coronavirus CPL

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Na de zomer hopen we onze programma's weer in fysieke vorm aan te bieden. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan zullen wij het programma waar mogelijk deels of geheel in een online-format aanbieden.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op learning@fgga.leidenuniv.nl 

Deze website maakt gebruik van cookies.