Logo Universiteit Leiden.

nl en

Context en Media

In dit pakket komen de ontvangende partij van de lobby, de interne lobby en verschillende manieren van externe lobby aan bod en bekijken we de plaats van het public affairs onderdeel binnen een organisatie. Daarnaast bekijken we vanuit verschillende invalshoeken de relatie tussen public affairs en de verschillende media.

Module 1: De context van Public Affairs

Public affairs speelt zich af op een constant veranderend speelveld. Het begint bij het thuisfront: uw interne lobby is het allerbelangrijkst. Wanneer u intern de zaken niet op orde heeft, dan kunt u buiten uw organisatie weinig bereiken. U gaat samen met een ervaren public affairs manager op zoek naar hoe u uw positie intern kunt versterken. Ook is er uitgebreid aandacht voor grassroots lobby en burgeractivisme. Welke krachten zitten er bijvoorbeeld achter de burgerlobby? Om meer inzicht te krijgen in de ontvangende partij van de lobby, krijgt u in deze module de gelegenheid om in gesprek te gaan met diverse Kamerleden en topambtenaren. Tot slot belichten wij de juridische kant van public affairs vraagstukken.

Module 2: Public Affairs en de Media

In deze module staat de dagelijkse praktijk van public affairs ten opzichte van de media centraal. U maakt kennis met een aantal instrumenten van public affairs die u in het dagelijks werk kunt inzetten. Een van die thema’s is framen en spinnen. Op welke manier kunt u de boodschap het beste brengen? Welke draai kunt u er aan geven? Onder leiding van een ervaren professional leert u de fijne kneepjes van het communicatie-vak en leert u de ander met behulp van goed gekozen frames te overtuigen. De media en de publieke opinie spelen een belangrijke rol in relatie tot public affairs. Dit geldt voor zowel traditionele als nieuwe media. Zo zijn redacties van kranten en tijdschriften ontvankelijk voor de bevindingen van onderzoeksrapporten en het strategisch lekken van informatie. Televisie, radio en social media bieden mogelijkheden om grote groepen mensen rechtstreeks te bereiken. Vanuit verschillende invalshoeken wordt de relatie tussen public affairs en de verschillende media belicht.

 • U houdt zich in uw dagelijks werk bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
 • U werkt bijvoorbeeld als: lobbyist, communicatieadviseur, manager public affairs, coördinator belangenbehartiging, issue manager, woordvoerder of beleidsmedewerker.
 • U functioneert op HBO of wetenschappelijk niveau.
 • U beschikt over enkele jaren relevante werkervaring.
 • Inzicht in grassroots lobby
 • Inzicht in de ontvangende partij van de lobby
 • Interne lobby
 • Zicht op interne uitdagingen
 • Inzicht in de juridische kant van public affairs
 • Framen & spinnen
 • Medialogica
 • Social Media als PA-Tool
 • Erik van Venetië, public affairs adviseur en onderzoeker
 • Wytske de Pater-Postma, zelfstandig adviseur Public Affairs en Tweede Kamerlid voor het CDA
 • Kees van Oosten, advocaat bij TeekensKarstens advocaten notarissen
 • Theo Verbruggen, verslaggever bij NOS, dagvoorzitter en mediatrainer
 • Jacques Bettleheim, director Public Affairs en Chéline Ruhof, lead consultant Social & Innovation, Omnicom PR Group
 • Rien Fraanje, directeur Raad voor het openbaar bestuur en journalist bij de StaatsCourant
 • Friso Fennema, Directeur Communicatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en voormalig woordvoerder van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bij dit pakket ontvangt u literatuur (op de digitale leeromgeving) wat u als naslagwerk kunt gebruiken.

Prijs

€ 1995,- Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en is inclusief literatuur en lunches.

Data

Najaar 2020

 • Module 1:  9 &  10 november 2020
 • Module 2: 23 &  24 november 2020

 

Updates Coronavirus CPL

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Na de zomer hopen we onze programma's weer in fysieke vorm aan te bieden. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan zullen wij het programma waar mogelijk deels of geheel in een online-format aanbieden.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op learning@fgga.leidenuniv.nl 

Deze website maakt gebruik van cookies.