Logo Universiteit Leiden.

nl en

Politiek bestuurlijke sensitiviteit in tijden van polarisatie

De politiek is de laatste decennia verhard onder invloed van populisme en polarisatie. Bestuurders komen sneller dan ooit onder vuur. Van ambtenaren wordt verwacht dat ze zich kunnen inleven in de precaire positie van een bestuurder en anticiperen op gevoeligheden. Immers, een memo of snel gestuurde email kan al het einde van een bewindspersoon betekenen. Andersom zullen bestuurders een beleidsnotitie – hoe belangrijk die ook is – alleen oppakken als die past in de heersende politieke stemming. Het helpt dan als je daar bij het schrijven al rekening mee houdt. Hiermee is Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit tegenwoordig meer dan ooit een kerncompetentie behorend bij het vak van elke ambtenaar.  

Dit roept ook vragen op: hoe ver moet je je als ambtenaar laten meesleuren door de waan van de politieke dag? Hoe voorkom je dat sensitiviteit doorslaat in te veel loyaliteit en gehoorzaamheid? En kun je alleen maar meegaan met de populistische stroom, of zijn er ook mogelijkheden om zelf de koers te beïnvloeden? 

Met deze vragen gaan we aan de slag tijdens het vierdaagse programma. Discussies zullen op het scherpst van de snede worden gevoerd, op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, actuele praktijkvoorbeelden en de ervaringen van deelnemers.

Donderdag 9 juni gaat prof. dr. Caspar van den Berg in op de polariserende trend in de huidige politiek waarin de politieke zuilen hebben plaatsgemaakt voor bubbels. Dit vraagt een heel andere politieke sensitiviteit dan in het verleden. ‘s middags zoomen we in op wat politiek-bestuurlijke sensitiviteit (PBS) precies is. We kijken naar de vier verschillende arena’s van PBS en stappen in de schoenen van mensen uit de verschillende arena’s.

Donderdag 16 juni presenteert Bart Brandsma zijn denkkader Polarisatie. Wat zijn de basiswetten? Hoe kun je depolariseren? Door het Denkkader Polarisatie te benutten, krijg je houvast. Of het nu gaat om ‘coronarellen’, zwarte piet, spanning over de komst van windmolens of vluchtelingen, of om radicalisering van links of rechts… het telt of we in de gevoelsdynamiek de juiste inschatting maken.

’s Middags gaan we aan de slag met een casus, en gaan we in discussie met een bestuurder over een actuele zaak.

Donderdag 23 juni gaat dr. Guido Rijnja dieper in op hoe je door een andere manier van communiceren polarisatie kunt doorbreken. In plaats van te praten over oplossingen, neem je mensen mee in de dilemma’s waar bestuurders voor staan. ‘s Middags gaan we weer zelf aan de slag met een casus en nodigen we een journalist uit om te discussiëren over gevoelige actuele kwesties.

Donderdag 30 juni laat dr. Carola Schoor je kennismaken met zes archetypen van politici of bestuurders in het publieke domein, elk handelend vanuit een eigen logica – sommige typen werken polariserend, andere pacificerend. Door je bewust te zijn van de verschillende denkframes kun je er gepaster mee omgaan. ’s Middags stappen we wederom in de schoenen van spelers van de verschillende arena’s, en halen zo de oogst op van hetgeen we deze maand hebben geleerd.

  • U werkt direct of indirect voor een (semi-)publieke bestuurder, bijvoorbeeld bij het rijk, gemeente, provincie, semipublieke instelling of bedrijf dat sterk onderhevig is aan politieke besluitvorming 

  • U werkt bijvoorbeeld in de functie van beleidsmedewerker, strategisch adviseur, griffier, secretaris, projectmanager, accountmanager, communicatieadviseur, public-affairs adviseur, issuemanager of woordvoerder. 

  • U functioneert op HBO of academisch niveau. 

  • U beschikt over enkele jaren relevante werkervaring. 

Kerndocenten van de leergang zijn vier gerenommeerde deskundigen op het gebied van politieke sensitiviteit en polarisatie: politiek filosoof dr. Carola Schoor (tevens programmaleider), hoogleraar bestuurskunde en Eerste Kamerlid prof. dr. Caspar van den Berg, gedragswetenschapper en communicatiedeskundige dr. Guido Rijnja en sociaal filosoof Bart Brandsma.  

Locatie:
Den Haag 

Data:  
Vier donderdagen in juni: 9, 16, 23 en 30 juni 
 
Tarief: 
€ 1995,- Dit bedrag is vrijgesteld van BTW

Voor vragen over dit programma kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Deze website maakt gebruik van cookies.