Logo Universiteit Leiden.

nl en

Politiek bestuurlijke sensitiviteit

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit (PBS) is een begrip dat herkenning maar soms ook irritatie oproept onder ambtenaren. Tegelijkertijd zal niemand ontkennen dat het een ambtelijke kerncompetentie is die alleen maar in belang toeneemt.

In tijden van politieke polarisatie en groeiende toetreding tot het politieke spectrum van nieuwe en onconventionele politieke bewegingen die bestuurders en volksvertegenwoordigers leveren, zal op dat vlak immers meer van ambtenaren worden gevraagd. Maar wat is politieke sensitiviteit dan precies? Welke skills en activiteiten behelst PBS eigenlijk? Hoe voorkom je dat sensitiviteit doorslaat en resulteert in teveel loyaliteit en zelfs gehoorzaamheid? Moeten ambtenaren niet juist frank en vrij hun politieke bazen van stevige adviezen voorzien? Met deze vragen gaan we aan de slag tijdens deze 4 dagen. Discussies zullen op het scherpst van de snede worden gevoerd, op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, praktijkvoorbeelden en de ervaringen van deelnemers.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.
  • U houdt zich in uw dagelijks werk bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
  • U werkt bijvoorbeeld als: lobbyist, communicatieadviseur, manager public affairs, coördinator belangenbehartiging, issue manager, woordvoerder of beleidsmedewerker.
  • U functioneert op HBO of wetenschappelijk niveau.
  • U beschikt over enkele jaren relevante werkervaring.

Kerndocent: Professor dr. Zeger van der Wal

Locatie: Den Haag

Data: 

Voor actuele data kunt u mailen naar learning@fgga.leidenuniv.nl


Tarief: € 1995,- Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

CPL opleidingen ten tijde van corona

Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, is het weer mogelijk dat opleidingsprogramma’s (deels) op locatie plaatsvinden. De komende periode bekijken we per programma of het programma online of (deels) fysiek wordt aangeboden. Actuele informatie vindt u in de beschrijving per programma. 

In de gebouwen van Universiteit Leiden in Den Haag zijn extra maatregelen tegen het coronavirus van kracht. Alle cursusruimtes hebben een aangepaste maximumcapaciteit, er zijn looprichtingen aangegeven en er zijn extra hygiëne-maatregelen getroffen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Let op: doe altijd de Coronacheck voordat u naar de universiteit komt! Nadere informatie vindt u in ons campusprotocol.

We verwachten dat vanaf september alle programma’s weer op locatie kunnen plaatsvinden. 

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op; learning@fgga.leidenuniv.nl 

Voor vragen over dit programma kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Deze website maakt gebruik van cookies.