Logo Universiteit Leiden.

nl en

Online Masterclass PA Crisiscommunicatie

door een Bestuurlijke Bril

In coronatijd staat crisiscommunicatie volop in de belangstelling. Maar crisiscommunicatie is veel meer dan het instrueren van de bevolking in een anderhalvemeter samenleving of het voorbereiden van persconferenties voor ruim 7 miljoen kijkers.

In deze masterclass neemt crisiscommunicatie expert Wouter Jong u mee in de wereld van crisiscommunicatie. Hij is crisis manager en communicatieadviseur. En voor de Universiteit Leiden geeft hij sinds 2018 ook het bijvak Crisis Communication in de Master Crisis and Security Management.

De focus van de masterclass ligt op de bestuurlijke kant van een crisis. Wat zijn dilemma’s waar bestuurders in tijden van crises mee te maken krijgen? Wat kunt u de bestuurder daar, op basis van ervaringen uit het verleden, in adviseren? Hoe nemen bestuurders de bevolking mee in hun boodschap? Hoe blijft de bestuurder overeind in een crisis vol potentiële blame games? En hoe rolt crisiscommunicatie door in de nafase wanneer inspecties en onderzoekscommissie zich in alle rust over de beslissingen in de crisis buigen?

Het programma in één online sessie

Gedurende de masterclass staat de functie van de crisis adviseur binnen de overheid centraal. We staan stil bij verschillende typen crises en hoe de context de speelruimte voor communicatie bepaalt. Aan de hand van Nederlandse en buitenlandse casuïstiek bespreekt Wouter Jong de relevante trends in het vak. In de afronding van de sessie staat hij stil bij het verloop van crisisevaluaties en wat voor een organisatie die onder het vergrootglas ligt de belangrijkste aandachtspunten zijn.

De masterclass richt zich op adviseurs binnen de overheid, die bij acute crises een rol hebben in crisisteams op gemeentelijk niveau, veiligheidsregio’s of Rijksniveau. Voor adviseurs met een communicatieachtergrond geeft de behandelde casuïstiek een bredere scope die bij crises als referentie kan dienen. Voor generalistische adviseurs geeft de masterclass een beter gevoel bij de impact en mogelijkheden van goed communicatiebeleid op de momenten die ertoe doen.

Wouter Jong is zelfstandig crisis manager en communicatieadviseur. Daarnaast is hij sinds 2018 verbonden aan de Universiteit Leiden voor het bijvak Crisis Communication in de Master Crisis and Security Management. Hiervoor werkte hij jarenlang als crisisadviseur voor het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. In december 2019 promoveerde hij op de dissertatie “Crisis leadership by mayors. An empirical multimethod study”.

Voor actuele data kunt u onderstaand formulier invullen.
Kosten: € 125,-

Voor vragen over deze masterclass kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Deze website maakt gebruik van cookies.